آرش ابتهاج

تحلیل نات کوین

۱ ماه قبل notcoin نات کوین
قیمت هدف: 0.021600$
  • ۱ ماه قبل
    نات کوین در تایم فریم یک ساعته دارای روند صعودی و در ناحیه مقاومتی 0.0193 - 0.0199 در حال رنج زدنهدر صورت صعود از مقاومت تارگت اول قیمت 0.0216 و در صورت از دست دادن این ناحیه قیمت 0.0170 دور از انتظار نیست