NOT🚀🚀🚀

صعودی

۱ ماه قبل notcoin نات کوین
قیمت هدف: 24$
  • ۱ ماه قبل
    نات در حال کف سازی و جمع آوری مجدد برای صعوده ،تمامی اندیکاتورها نشان از صعود دارن ،دقت کنید که خروج سرمایه نداشته باشید چنانچه به پول نیازی ندارید و هولدر هستید خبرهای خوبی در راهه اندیکاتورها و چکشهای چارت تشکیل شدن و برای پامپ مجدد آماده میشن ،خدا رو شکر دیروز هم تحلیلم سربلندم کرد ،