ahmadgholami

ناتکویین

۱ ماه قبل notcoin نات کوین
  • ۱ ماه قبل
    نات کوین ترند نزولی خودش رو شکسته و در حال تکمیل پولبک هستانتظار رشد رو داریم یا از همین نواحی یا از ناحیه FVG که مشخص شدهحتما با تاییدیه ورود کنیداین فقط یک تحلیل میباشد و مسئولیت معامله ابر عهده معامله کننده میباشد