• ۱ ماه قبل
    بازارهای آتی (با استفاده از اعداد مختلف برای روزهای در میانگین متحرک و انحراف استاندارد برای عرض کانال). باند بولینگر یک کانال نوسان است که توسط جولین بولینگر اختراع شد. باند بولینگر برای این سیستم با جمع کردن Bod با کم کردن 2.5 انحراف استاندارد نزدیک به میانگین متحرک 350 روزه تشکیل می‌شود. اگر بسته شدن روز قبل از شروع معاملات از بالای کانال فراتر رود، یک معامله طولانی در فضای باز وارد می شود. اگر بسته شدن روز قبل به پایین تر از کانال کاهش یابد، یک معامله کوتاه متوقف می شود. معاملات زمانی خارج می شوند که بسته شدن قیمت از میانگین قیمت روز گذشته عبور کند. شکل 10-2 یک کانال نموداری را برای سیستم Bollinger Breakout نشان می دهد. از نوسانات  دوستان تصمیم گرفتم بجای تحلیل اموزش بزارم موفق وه پر سود باشید 🫡