گرگ پارسی

تحلیل فلوکی

۱ ماه قبل floki-inu فلوکی
قیمت هدف: 0.000365$
  • ۱ ماه قبل
    اگر بتواند خط بالا را بشکند صعودی شدن آغاز میشود اما خط پایین یک خط حمایتی است  اگر آن را بشکند کمی پایین خواهد آمد و بعدبالا میرود تارگت های پیشنهادی اگر خط بالا را بشکند تارگت اول 0.000285 تارگت دوم 0.000310 تارگت سوم 0.000365 تارگت چهارم 0.000420