محمد

نات کوین

۱ ماه قبل notcoin نات کوین
  • ۱ ماه قبل
    نه واقع حال کردین گفتم صعودی میشه درست مثل خط رونی که کشیدم شد نه حال کردین