جهانبخشی

MAGA

۱ ماه قبل tether تتر
بازه زمانی:
  • ۱ ماه قبل
    مطابق باتحلیل قبلی دقیقا در جایی که مشخص شد پولبک زده وبا توجه به خنثی سازی روند ریزشی به محدوده نوسان برگشت مطابق با نمودار تحلیل تکنیکال چنانچه بتواند به دروند برگشت اصلاح در دامنه مثلثی ادامه دهد به مرور به سقف های قیمتی قبلی برخواهد گشت واگر نتواند با قدرت از میانه خطی نمودار تحلیلدبالا رود دوباره به همان نقطه ورود برخواهد گشت ..در ضمن خبرها میتوانند تاثیر زیادی بر این ارز داشته باشند ولی در حال حاضر نوسان وبرگشت به روند صعودی خواهد بود ...مدیریت سرمایه فراموش نشود واین صرفا یک تحلیل است نه سیگنال خرید ..باتشکر جهانبخشی