گرگ پارسی

تحلیل فلوکی

۱ ماه قبل floki-inu فلوکی
قیمت هدف: 0.000365$
  • ۱ ماه قبل
    تا چند ساعت آینده مشخص می‌شود روند فلوکی صعودی است یا نزولی اگر بتواند خط شکسته و از آن بگذرد روند ها آغاز میشوند