Bozgord

پامپ پپه

۱ ماه قبل pepe پپه
  • ۱ ماه قبل
    تحلیل تایم روزانه عزیزان ارز PEPE برای موج صعودی بعدی آماده می شود،این موج را از دست ندین ک 400 درصدی سود هستش😉 محدوده ی مشخص شده برای ورود عالی هستش و 10 درصد زیر آن محدوده برای استاپ خوب هستش👌