• ۱ ماه قبل
    باتوجه به روند ریزشی واصلاح ارز ماگادرنقطه بسیار حساسی قرار گرفته وچنانچه در انتهای مثلث نزولی نتواند برگشت قوی رو به بالا داشته باشد ریزش بیشتری تا نقطه اغازین ورود سنگین خواهد داشت واگر بلعکس عمل نماید میتواند با ورود سرمایه اهداف جدیدی را به ثبت برساند ..هرچند میم کوین ها همیشه غیر قابل پیش بینی هستند ولی ورودی های سرمایه جدید میتوانند به شدت روند نزولی را متوقف وبلعکس عمل نماییند ودر لحضه جبران خسارت کنند ...نکته ای که حائز اهمیت است ارزهایی که به طریقی به شخص ویا سیاستی ارتباط مستقیم ویا غیر مستقیم دارند چه الت کوین ویا میم کوین جز ارزهای پر ریسکی میباشند که می توانند سرمایه شما را به نقطه صفر برسانند ..پس لطفا مدیریت سرمایه را برای توکن هایی نوظهور وچنین میم های داشته باشید ....