سیدعباس جلالی

فلوکی

۱ ماه قبل floki-inu فلوکی
  • ۱ ماه قبل
    چارت 4 ساعته کاملا گویاست، سقف خودش رو زد، در صورت تثبیت قطعی رشد خوبی در انتظاره