Arman Kiyani

LDO - 4h

۱ ماه قبل lido-dao لیدو دائو
  • ۱ ماه قبل
    LDO (4h)با درود و احترام.،قیمت در 9 روز گذشته بین مقاومت و حمایت داینامیکی  نوساناتی داشته که به شکست از هر طرف، موج قوی حرکتی را شاهد خواهیم بود.🔴اهداف نزولی: 2.24550 و 2.1487🟢اهداف صعودی: 2.6938 و 2.7538 ممنون وقت گذاشتید.موفق و بهروز باشید.