کاربر تازه‌وارد

تحلیل جدیدsilly

۱ ماه قبل silly-dragon Silly Dragon
قیمت هدف: 0.045000$
  • ۱ ماه قبل
    متاسفانه نتونست۳۵رو تبدیل به حمایت کنه، یکبار دیگه تا روی مقاومت۲۵میاد و اینبار میره برای۴۵پیرو تحلیل قبلی من با اکانت عیسی مسیح