حامد سلیمی

تحلیل کامل بر اساس نواحی عرضه و تقاضا

۱ ماه قبل kadena کادنا
قیمت هدف: 22$
حد ضرر: 0.330000$
بازه زمانی:
  • ۱ ماه قبل
    در صورت رخ دادن الت سیزن تارگت هایی که در تحلیلم گذاشت یکی پس از دیگری تاچ خواهد شد.