کلارا

🔥 آیا اهرم بالای ETH در منطقه خطر قرار دارد؟ 🚨

۱ ماه قبل bitcoin بیت کوین
  • ۱ ماه قبل
    ماه می ماه بازار تأیید شده ETH بود: OI و نسبت اهرم (OI / ذخیره) همراه با قیمت ETH افزایش یافت. مشکل اینجاست که نسبت اهرم بدون افزایش قیمت در حال افزایش است.مشکل هم در سمت BTC وجود داره: نسبت با نسبت marketcap / OI که با افزایش قیمت همبستگی معکوس داره، همبستگی معکوس داره. از سال 2023، نسبت marketcap / OI و قیمت اساساً همبسته بودن. دید ساده اینه که بازار نقدی محیط خوبی رو حفظ کرده، با افزایش OI همراه با جریان ورودی سرمایه و افزایش نقدینگی.اما در ماه می، نسبت Marketcap / OI همبستگی معکوس داشته: OI CME به شدت افزایش یافته، در حالی که OI CEX بسیار اهرمی شده. اگر قبل از رویدادهای کلان (مثلاً FOMC در 10 ژوئن) تغییری در شاخص‌های on-chain رخ بده، باید بیشترین احتیاط رو رعایت کرد.