Alireza Mohammadiasl

تحلیل بلند مدت ریپل

۲ ماه قبل xrp ریپل
بازه زمانی:
  • ۲ ماه قبل
    در حال حاظر ریپل در کف قیمت روند صعودی از دید کلاسیک می باشدو اما دیدگاه اسمارت مانی به ما نشان میدهد که ریپل در حال حاظر در حال تجمیع می باشد و پایین محدوده حد تعادل قرار دارد.در کل ریپل در این قیمت ارزان حساب میشود و خرید ان برای بازه بلند مدت ۶ماه الی ۱ سال مناسب می باشد . تارگت های مهم این ارز در وحله اول محدوده حد تعادل و تارگت بالا تر میشود سقف کانال و نوک شدو ما که میوشد محدوده ۰.۹۰ الی  ۰.۹۳دیدگاه تکنیکالی این ارز بسیار مناسب برای سرمایه گذاری می باشد پیشنهاد خرید بنده برای خرید این ارز برای بلند مدت قیمت زیر ۰.۵۸ سنتی می باشدمدیریت دارایی بسیار مهم است .