احسان نمازی

قطعا صعودی میشه😍🏴‍☠️

۲ ماه قبل xrp ریپل
قیمت هدف: 5$
حد ضرر: 0.420000$
بازه زمانی:
  • ۲ ماه قبل
    اگر به دو خط زرد رنگ دقت کنین در فریم ماهانه یک الگویی در حال تکرار هست ...
    به امید سودآوری تک تکتون