amirhatami898

افزایشی

۲ ماه قبل bnb بایننس کوین
بازه زمانی:
  • ۲ ماه قبل
    خب می‌بینید که خط مقاومت رو شکست  و تا محدود مشخص شده بالا میره