محمد

شکست کانال

۲ ماه قبل peng-sol Peng
  • ۲ ماه قبل
    در تایم فریم ۴ ساعته کانال نزولی شکسته شده .باید پولبک بزنه به محدوده ۱۷/۵ و یا ۱۶/۵ از اونجا بر میگرده به سمت اهداف بالاتر