پویا هراتی

معامله لانگ با تعیین هد سود و حد ضرر

۳ هفته قبل solana سولانا
 • ۳ هفته قبل

  وارد جزئیات زیاد نمیشم

  معامله لانگ باز کنید 

  قیمت ورود ۱۲۶

  قیمت هدف ۱۳۰

  قیمت حد ضرر ۱۲۴

  ریسک به ریوارد یک به دو میباشد 

  احتمال درست درامدن این معامله بالای ۷۰ درصد میباشد

  تعداد لایک زیاد باشه هر روز اینجور پیشنهاد معاملاتی میدم حال کنید