تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Zoracles از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۱۴,۲۶۲.۹۲ ت
Jul 15, 2024
$7.08
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۱۶,۰۸۳.۸۱ ت
Jul 11, 2024
$7.08
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۲۳,۵۴۲.۸۴ ت
Jul 07, 2024
$6.99
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۶۹,۱۲۴.۱۱ ت
Jul 03, 2024
$10.85
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۲۶,۰۰۸.۹۰ ت
Jun 29, 2024
$5.32
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۳۵,۶۳۵.۵۵ ت
Jun 25, 2024
$8.74
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۸۱۶,۰۳۶.۰۳ ت
Jun 21, 2024
$13.72
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۲۲,۹۵۰.۳۸ ت
Jun 17, 2024
$8.91
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۲۹,۱۷۰.۵۲ ت
Jun 13, 2024
$20.84
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۶۳,۳۱۵.۰۱ ت
Jun 09, 2024
$26.45
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۰۴,۷۲۷.۶۷ ت
Jun 05, 2024
$22.35
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۴۹,۹۷۶.۲۴ ت
Jun 01, 2024
$28.01
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۶۴,۶۹۱.۲۲ ت
May 28, 2024
$34.03
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۶۵,۷۸۸.۰۲ ت
May 24, 2024
$32.04
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۶۵۱,۲۵۲.۳۷ ت
May 20, 2024
$44.63
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۰۳,۰۲۴.۵۶ ت
May 16, 2024
$32.39
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۲۳,۴۸۲.۳۸ ت
May 12, 2024
$38.20
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۴۰۹,۶۱۸.۷۸ ت
May 08, 2024
$39.17
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۴۰۱,۳۰۷.۸۳ ت
May 04, 2024
$38.91
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۲۹۵,۳۳۰.۹۶ ت
Apr 30, 2024
$53.53
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۰۷,۵۶۰.۰۶ ت
Apr 26, 2024
$36.21
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۸۴,۹۲۰.۳۲ ت
Apr 22, 2024
$35.00
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۲۹۷,۹۳۹.۵۳ ت
Apr 18, 2024
$49.16
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۴۰۴,۶۶۲.۸۰ ت
Apr 14, 2024
$48.95
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۰۶۴,۶۳۹.۸۱ ت
Apr 10, 2024
$47.19
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۲۷,۷۱۴.۸۱ ت
Apr 06, 2024
$68.23
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳,۸۷۸,۷۱۱.۷۶ ت
Apr 02, 2024
$61.51
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۴۸,۹۱۹.۸۱ ت
Mar 29, 2024
$8.88
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۶۴,۷۸۲.۶۲ ت
Mar 25, 2024
$18.86
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۴۸,۳۶۵.۰۰ ت
Mar 21, 2024
$17.10
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۰۹,۰۵۶.۰۷ ت
Mar 17, 2024
$18.55
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۲۱,۵۱۰.۵۱ ت
Mar 13, 2024
$15.43
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۰۶,۶۹۷.۶۵ ت
Mar 09, 2024
$25.20
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۲۳,۰۳۲.۶۷ ت
Mar 05, 2024
$10.32
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۶۳۱,۹۱۱.۸۳ ت
Mar 01, 2024
$10.67
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۶۴,۳۰۱.۸۵ ت
Feb 26, 2024
$9.84
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۰۶,۲۹۲.۷۹ ت
Feb 22, 2024
$10.64
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۳۲,۴۴۵.۱۷ ت
Feb 18, 2024
$7.72
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۴۸,۷۷۶.۶۶ ت
Feb 14, 2024
$6.32
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۱۸,۴۸۳.۴۸ ت
Feb 10, 2024
$5.80
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۲۱,۲۴۶.۶۲ ت
Feb 06, 2024
$5.80
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۷۴۰,۸۶۶.۸۲ ت
Feb 02, 2024
$12.71
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۱۵,۶۴۷.۶۷ ت
Jan 29, 2024
$9.06
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۲۸,۸۶۱.۵۸ ت
Jan 25, 2024
$4.12
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۶۸,۷۱۸.۳۴ ت
Jan 21, 2024
$10.56
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۷۹,۵۲۵.۸۴ ت
Jan 17, 2024
$5.23
۲۳ دی ۱۴۰۲
۶۴۹,۷۱۹.۴۹ ت
Jan 13, 2024
$12.38
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴۹۰,۰۲۳.۶۱ ت
Jan 09, 2024
$9.52
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱,۵۵۰,۴۷۶.۲۵ ت
Jan 05, 2024
$30.06
۱۱ دی ۱۴۰۲
۶۱۶,۹۴۰.۸۲ ت
Jan 01, 2024
$12.05