تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ZooKeeper از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۷۵.۳۴ ت
Jul 19, 2024
$0.004759
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۸۹.۶۲ ت
Jul 16, 2024
$0.004997
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۴۹.۱۱ ت
Jul 13, 2024
$0.004260
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۲۴.۴۷ ت
Jul 10, 2024
$0.003807
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸۰.۹۶ ت
Jul 07, 2024
$0.002986
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴۱.۵۱ ت
Jul 04, 2024
$0.002291
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴۵.۳۷ ت
Jul 01, 2024
$0.003958
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۲۸.۶۱ ت
Jun 28, 2024
$0.003712
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸.۴۴ ت
Jun 25, 2024
$0.002422
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶۵.۹۰ ت
Jun 22, 2024
$0.002795
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۲.۷۸ ت
Jun 19, 2024
$0.002579
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۸.۳۳ ت
Jun 16, 2024
$0.002870
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۰.۱۴ ت
Jun 13, 2024
$0.003054
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۸.۱۰ ت
Jun 10, 2024
$0.003185
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۱.۵۶ ت
Jun 07, 2024
$0.003602
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۰.۵۴ ت
Jun 04, 2024
$0.003567
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۱.۹۳ ت
Jun 01, 2024
$0.003598
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۸.۵۳ ت
May 29, 2024
$0.003571
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۴.۶۴ ت
May 26, 2024
$0.003575
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۰.۷۹ ت
May 23, 2024
$0.003842
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۹.۰۲ ت
May 20, 2024
$0.003519
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۴.۸۴ ت
May 17, 2024
$0.003499
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۰.۲۴ ت
May 14, 2024
$0.003549
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۸.۵۸ ت
May 11, 2024
$0.003567
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۴.۸۶ ت
May 08, 2024
$0.003818
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۸.۴۶ ت
May 05, 2024
$0.004066
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۴.۵۳ ت
May 02, 2024
$0.003796
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۹.۳۵ ت
Apr 29, 2024
$0.004261
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۰.۱۱ ت
Apr 26, 2024
$0.004396
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۶.۷۶ ت
Apr 23, 2024
$0.004693
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹۳.۰۰ ت
Apr 20, 2024
$0.004404
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۷.۷۶ ت
Apr 17, 2024
$0.004323
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۱.۲۶ ت
Apr 14, 2024
$0.004331
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۷۷.۲۹ ت
Apr 11, 2024
$0.005805
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۵۲.۹۲ ت
Apr 08, 2024
$0.005524
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۶۱.۴۹ ت
Apr 05, 2024
$0.005574
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۷۶.۱۸ ت
Apr 02, 2024
$0.005965
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۴۰۷.۶۵ ت
Mar 30, 2024
$0.006572
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۶.۴۱ ت
Mar 27, 2024
$0.005302
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۱۶.۰۱ ت
Mar 24, 2024
$0.003483
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۵.۷۸ ت
Mar 21, 2024
$0.003030
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۳.۸۶ ت
Mar 18, 2024
$0.003379
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۰.۵۰ ت
Mar 15, 2024
$0.003670
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۱.۴۵ ت
Mar 12, 2024
$0.003880
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۷.۲۲ ت
Mar 09, 2024
$0.003801
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۴.۵۴ ت
Mar 06, 2024
$0.003429
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۹۴.۱۷ ت
Mar 03, 2024
$0.004962
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۷۵.۰۹ ت
Feb 29, 2024
$0.004709
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۲.۴۳ ت
Feb 26, 2024
$0.004924
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۷۸.۰۸ ت
Feb 23, 2024
$0.004848