تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ZetaEarn از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۹۴۶.۲۶ ت
Jul 14, 2024
$0.635875
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۶۱۴.۷۶ ت
Jul 13, 2024
$0.630251
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۵۶۰.۸۲ ت
Jul 13, 2024
$0.625345
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۹۹۰.۵۱ ت
Jul 12, 2024
$0.611854
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۷۲۴.۱۴ ت
Jul 12, 2024
$0.624592
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۰۹۹.۴۴ ت
Jul 11, 2024
$0.684033
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۴۹۸.۱۹ ت
Jul 11, 2024
$0.672584
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۲۰۰.۸۵ ت
Jul 10, 2024
$0.680326
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۴۶۱.۷۲ ت
Jul 10, 2024
$0.652291
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۰۵۹.۰۵ ت
Jul 09, 2024
$0.659274
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۹۶۳.۴۹ ت
Jul 09, 2024
$0.654029
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۴۱۰.۵۳ ت
Jul 08, 2024
$0.693423
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۸۵۳.۰۵ ت
Jul 08, 2024
$0.649401
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۳۶۷.۴۰ ت
Jul 07, 2024
$0.704966
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۸۶۶.۰۱ ت
Jul 07, 2024
$0.690795
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۹۱۷.۷۶ ت
Jul 06, 2024
$0.657742
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۱۶۳.۳۵ ت
Jul 06, 2024
$0.622767
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۸۰۸.۸۸ ت
Jul 05, 2024
$0.610441
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۲۵۲.۹۷ ت
Jul 05, 2024
$0.666520
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۹۰۴.۷۳ ت
Jul 04, 2024
$0.727196
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۳۵۶.۵۹ ت
Jul 04, 2024
$0.783153
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۳۳۸.۵۱ ت
Jul 03, 2024
$0.816712
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۶۶۹.۳۸ ت
Jul 03, 2024
$0.854273
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۲۰۱.۴۰ ت
Jul 02, 2024
$0.827343
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۰۹۲.۱۰ ت
Jul 02, 2024
$0.823349
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۹۸۳.۱۰ ت
Jul 01, 2024
$0.823091
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۱۳۳.۸۵ ت
Jul 01, 2024
$0.824932
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۴۹۷.۹۰ ت
Jun 30, 2024
$0.779107
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۵۱۵.۳۰ ت
Jun 30, 2024
$0.768706
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۰۳۷.۰۴ ت
Jun 29, 2024
$0.798122
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۹۱۶.۸۹ ت
Jun 29, 2024
$0.782182
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۲۷۷.۱۰ ت
Jun 28, 2024
$0.817248
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۲۳۱.۵۷ ت
Jun 28, 2024
$0.815825
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۸۲۴.۶۵ ت
Jun 27, 2024
$0.809019
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۱۳۲.۸۵ ت
Jun 27, 2024
$0.806514
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۰۸۸.۶۴ ت
Jun 26, 2024
$0.812194
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۳۳۰.۷۳ ت
Jun 26, 2024
$0.834381
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۱۵۰.۷۳ ت
Jun 25, 2024
$0.839479
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۸۰۴.۳۲ ت
Jun 25, 2024
$0.845577
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۷۴۲.۷۵ ت
Jun 24, 2024
$0.781534
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۰۲۰.۶۵ ت
Jun 24, 2024
$0.794071
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۸۷۰.۹۶ ت
Jun 23, 2024
$0.835779
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۷۳۳.۵۷ ت
Jun 23, 2024
$0.822722
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۰۰۴.۵۱ ت
Jun 22, 2024
$0.825624
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۹۳۲.۱۹ ت
Jun 22, 2024
$0.841345
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۰۴۶.۱۷ ت
Jun 21, 2024
$0.859023
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۲۵۶.۰۷ ت
Jun 21, 2024
$0.845549
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۱,۹۹۲.۵۵ ت
Jun 20, 2024
$0.880155
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۸,۶۶۴.۱۴ ت
Jun 20, 2024
$0.824026
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۹,۱۲۱.۲۶ ت
Jun 19, 2024
$0.830031