تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Zeppelin DAO از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

0.15%
$0.000000003
۰.۰۰۰۱ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۳۲ تومان
معاملات روزانه $0.7
ارزش بازار $0
عرضه کل 0 ZEP
ارزش بازار رقیق شده $3,213,702
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000000003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000000003
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000000003
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000000003
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۲۰ ت
Jun 28, 2024
$0.000000003
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000000003
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000000003
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۸ ت
Jun 19, 2024
$0.000000003
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۳ ت
Jun 16, 2024
$0.000000003
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۲۲ ت
Jun 13, 2024
$0.000000003
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۳۹ ت
Jun 10, 2024
$0.000000004
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۴۹ ت
Jun 07, 2024
$0.000000004
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۲۳ ت
Jun 04, 2024
$0.000000003
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۰ ت
Jun 01, 2024
$0.000000003
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۱ ت
May 29, 2024
$0.000000003
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۸ ت
May 26, 2024
$0.000000003
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۱ ت
May 23, 2024
$0.000000003
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۶ ت
May 20, 2024
$0.000000003
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۰ ت
May 17, 2024
$0.000000003
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۲ ت
May 14, 2024
$0.000000003
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۶ ت
May 11, 2024
$0.000000003
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۶ ت
May 08, 2024
$0.000000003
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۷ ت
May 05, 2024
$0.000000003
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۴ ت
May 02, 2024
$0.000000003
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۲۲ ت
Apr 29, 2024
$0.000000003
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۳۴ ت
Apr 26, 2024
$0.000000003
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۳۶ ت
Apr 23, 2024
$0.000000003
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۲۵ ت
Apr 20, 2024
$0.000000003
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۷ ت
Apr 17, 2024
$0.000000003
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۸ ت
Apr 14, 2024
$0.000000003
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۴۰ ت
Apr 11, 2024
$0.000000003
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۲۵ ت
Apr 08, 2024
$0.000000003
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۳۰ ت
Apr 05, 2024
$0.000000003
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۲۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000000003
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۲۹ ت
Mar 30, 2024
$0.000000003
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۴ ت
Mar 27, 2024
$0.000000003
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۰ ت
Mar 24, 2024
$0.000000003
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۷ ت
Mar 21, 2024
$0.000000003
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۲۰۹ ت
Mar 18, 2024
$0.000000003
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۲۲۰ ت
Mar 15, 2024
$0.000000003
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۸۸ ت
Mar 12, 2024
$0.000000003
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۷۵ ت
Mar 09, 2024
$0.000000002
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۵۱ ت
Mar 06, 2024
$0.000000002
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۴۷ ت
Mar 03, 2024
$0.000000002
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۴۴ ت
Feb 29, 2024
$0.000000002
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۳۲ ت
Feb 26, 2024
$0.000000002
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۳۳ ت
Feb 23, 2024
$0.000000002
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۲۱ ت
Feb 20, 2024
$0.000000002
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۲۲ ت
Feb 17, 2024
$0.000000002