تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ZenSports از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000078
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000078
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000078
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000078
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۲ ت
Jun 29, 2024
$0.000078
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000078
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۸ ت
Jun 21, 2024
$0.000078
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴.۶۲ ت
Jun 17, 2024
$0.000078
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴.۶۵ ت
Jun 13, 2024
$0.000078
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴.۶۶ ت
Jun 09, 2024
$0.000078
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴.۶۰ ت
Jun 05, 2024
$0.000078
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴.۶۴ ت
Jun 01, 2024
$0.000078
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴.۵۵ ت
May 28, 2024
$0.000078
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴.۵۹ ت
May 24, 2024
$0.000078
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۶۸ ت
May 20, 2024
$0.000078
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۶۳ ت
May 16, 2024
$0.000078
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۷۹ ت
May 12, 2024
$0.000078
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۸۵ ت
May 08, 2024
$0.000078
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۸۷ ت
May 04, 2024
$0.000078
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۸۵ ت
Apr 30, 2024
$0.000078
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۰۲ ت
Apr 26, 2024
$0.000078
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۱۵ ت
Apr 22, 2024
$0.000078
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۵.۲۹ ت
Apr 18, 2024
$0.000078
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵.۴۹ ت
Apr 14, 2024
$0.000079
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۵.۱۲ ت
Apr 10, 2024
$0.000078
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۵.۱۲ ت
Apr 06, 2024
$0.000078
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴.۹۷ ت
Apr 02, 2024
$0.000078
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴.۸۷ ت
Mar 29, 2024
$0.000078
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴.۸۷ ت
Mar 25, 2024
$0.000078
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴.۸۴ ت
Mar 21, 2024
$0.000078
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴.۷۱ ت
Mar 17, 2024
$0.000078
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴.۷۱ ت
Mar 13, 2024
$0.000078
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴.۷۲ ت
Mar 09, 2024
$0.000079
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴.۸۶ ت
Mar 05, 2024
$0.000080
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۴.۷۶ ت
Mar 01, 2024
$0.000080
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴.۶۱ ت
Feb 26, 2024
$0.000080
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۴.۵۸ ت
Feb 22, 2024
$0.000080
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴.۵۰ ت
Feb 18, 2024
$0.000080
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۴.۴۴ ت
Feb 14, 2024
$0.000080
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۴.۴۳ ت
Feb 10, 2024
$0.000080
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۴.۴۷ ت
Feb 06, 2024
$0.000080
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴.۶۹ ت
Feb 02, 2024
$0.000080
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴.۶۰ ت
Jan 29, 2024
$0.000080
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴.۴۱ ت
Jan 25, 2024
$0.000079
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴.۱۸ ت
Jan 21, 2024
$0.000077
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴.۳۶ ت
Jan 17, 2024
$0.000081
۲۳ دی ۱۴۰۲
۵.۲۲ ت
Jan 13, 2024
$0.000099
۱۹ دی ۱۴۰۲
۵.۵۹ ت
Jan 09, 2024
$0.000108
۱۵ دی ۱۴۰۲
۵.۵۲ ت
Jan 05, 2024
$0.000107
۱۱ دی ۱۴۰۲
۵.۲۴ ت
Jan 01, 2024
$0.000102