تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Zenfuse از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۸.۳۵ ت
Jun 17, 2024
$0.003720
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۹.۴۲ ت
Jun 13, 2024
$0.003720
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۲.۹۶ ت
Jun 09, 2024
$0.004450
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۳.۷۱ ت
Jun 05, 2024
$0.001262
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۹۴.۲۱ ت
Jun 01, 2024
$0.004996
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۸.۴۰ ت
May 28, 2024
$0.004996
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۹۰.۸۶ ت
May 24, 2024
$0.004996
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹۶.۷۵ ت
May 20, 2024
$0.004996
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۴.۹۴ ت
May 16, 2024
$0.004995
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۴.۴۲ ت
Apr 10, 2024
$0.004996
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۴.۱۹ ت
Apr 06, 2024
$0.004996
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۳۹.۶۱ ت
Apr 02, 2024
$0.008557
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۲۹.۰۷ ت
Mar 29, 2024
$0.008561
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۱۳.۶۷ ت
Mar 25, 2024
$0.008320
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۳۰.۶۵ ت
Mar 21, 2024
$0.008656
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۳۹.۳۷ ت
Mar 17, 2024
$0.010695
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۱۳.۰۷ ت
Mar 13, 2024
$0.010269
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۱۶.۶۵ ت
Mar 09, 2024
$0.010317
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۶۵.۶۰ ت
Mar 05, 2024
$0.011034
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۰۲.۲۹ ت
Mar 01, 2024
$0.008484
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۷۷.۹۱ ت
Feb 26, 2024
$0.006589
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۵۵.۵۰ ت
Feb 22, 2024
$0.007995
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۷۵.۶۵ ت
Feb 18, 2024
$0.008494
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۹۴.۸۵ ت
Feb 14, 2024
$0.008972
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۵۱.۶۲ ت
Feb 10, 2024
$0.010054
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۵۴۵.۲۱ ت
Feb 06, 2024
$0.009851
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۵۸۷.۶۹ ت
Feb 02, 2024
$0.010089
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۸۹.۵۴ ت
Jan 29, 2024
$0.008602
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۵۸.۴۱ ت
Jan 25, 2024
$0.010057
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۲۰.۵۰ ت
Jan 21, 2024
$0.007814
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴۸۴.۰۶ ت
Jan 17, 2024
$0.009064
۲۳ دی ۱۴۰۲
۵۵۸.۳۸ ت
Jan 13, 2024
$0.010642
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴۶۸.۰۵ ت
Jan 09, 2024
$0.009097
۱۵ دی ۱۴۰۲
۴۹۹.۶۵ ت
Jan 05, 2024
$0.009690
۱۱ دی ۱۴۰۲
۴۹۸.۷۹ ت
Jan 01, 2024
$0.009743
۰۷ دی ۱۴۰۲
۵۱۱.۰۳ ت
Dec 28, 2023
$0.010099
۰۳ دی ۱۴۰۲
۵۰۶.۳۳ ت
Dec 24, 2023
$0.010094
۲۹ آذر ۱۴۰۲
۴۰۷.۴۸ ت
Dec 20, 2023
$0.008052
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۵۱۰.۳۶ ت
Dec 16, 2023
$0.010050
۲۱ آذر ۱۴۰۲
۵۱۲.۸۶ ت
Dec 12, 2023
$0.010146
۱۷ آذر ۱۴۰۲
۵۲۹.۹۲ ت
Dec 08, 2023
$0.010478
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۴۰۱.۴۴ ت
Dec 04, 2023
$0.007944
۰۹ آذر ۱۴۰۲
۴۴۵.۵۳ ت
Nov 30, 2023
$0.008773
۰۵ آذر ۱۴۰۲
۴۴۵.۶۹ ت
Nov 26, 2023
$0.008803
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۴۵۹.۶۱ ت
Nov 22, 2023
$0.008997
۲۷ آبان ۱۴۰۲
۴۶۴.۲۹ ت
Nov 18, 2023
$0.009003
۲۳ آبان ۱۴۰۲
۴۶۵.۲۵ ت
Nov 14, 2023
$0.009004
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۴۶۴.۲۹ ت
Nov 10, 2023
$0.009001
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۴۶۵.۰۹ ت
Nov 06, 2023
$0.009007
۱۱ آبان ۱۴۰۲
۴۶۷.۱۲ ت
Nov 02, 2023
$0.009005