تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت YVS.Finance از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۸۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000219
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000181
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۰۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000390
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۵۵ ت
Jun 29, 2024
$0.000384
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۰۲ ت
Jun 25, 2024
$0.000408
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۰۷ ت
Jun 21, 2024
$0.000489
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۶۲ ت
Jun 17, 2024
$0.000504
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۸۶ ت
Jun 13, 2024
$0.000506
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۰.۷۲ ت
Jun 09, 2024
$0.000520
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۷۸ ت
Jun 05, 2024
$0.000510
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۸.۲۶ ت
Jun 01, 2024
$0.000479
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۰.۸۹ ت
May 28, 2024
$0.000535
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۷.۶۹ ت
May 24, 2024
$0.000475
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷.۳۸ ت
May 20, 2024
$0.000461
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳.۶۶ ت
May 16, 2024
$0.000743
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷.۳۲ ت
May 12, 2024
$0.000778
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰.۱۶ ت
May 08, 2024
$0.000652
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷.۲۲ ت
May 04, 2024
$0.000603
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶.۷۵ ت
Apr 30, 2024
$0.000597
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰.۴۶ ت
Apr 26, 2024
$0.000635
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷.۲۶ ت
Apr 22, 2024
$0.000417
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۲.۱۴ ت
Apr 18, 2024
$0.000330
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۷۰.۱۶ ت
Apr 14, 2024
$0.064278
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۲۳۸.۸۷ ت
Apr 10, 2024
$0.065278
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴,۲۵۶.۶۳ ت
Apr 06, 2024
$0.065599
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴,۲۶۱.۰۷ ت
Apr 02, 2024
$0.067573
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۷۴.۵۱ ت
Mar 29, 2024
$0.072404
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۲۲۴.۶۶ ت
Mar 25, 2024
$0.068434
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۱۱۹.۲۱ ت
Mar 21, 2024
$0.067196
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴,۰۷۸.۸۱ ت
Mar 17, 2024
$0.068229
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴,۰۳۹.۶۰ ت
Mar 13, 2024
$0.067669
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳,۶۳۶.۹۹ ت
Mar 09, 2024
$0.060852
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳,۳۱۵.۰۴ ت
Mar 05, 2024
$0.054958
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳,۱۳۴.۰۱ ت
Mar 01, 2024
$0.052939
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳,۰۱۹.۲۹ ت
Feb 26, 2024
$0.052649
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۸۴۷.۳۴ ت
Feb 22, 2024
$0.049977
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۶۸۸.۴۶ ت
Feb 18, 2024
$0.048009
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۵۲۸.۴۶ ت
Feb 14, 2024
$0.045843
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۴۵۴.۴۹ ت
Feb 10, 2024
$0.044737
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲,۳۸۵.۲۰ ت
Feb 06, 2024
$0.043100
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲,۳۹۸.۱۷ ت
Feb 02, 2024
$0.041172
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۴۰۳.۵۱ ت
Jan 29, 2024
$0.042236
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۲۶۱.۶۱ ت
Jan 25, 2024
$0.040733
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۳۲۳.۲۷ ت
Jan 21, 2024
$0.043175
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲,۳۲۱.۱۳ ت
Jan 17, 2024
$0.043466
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲,۱۵۹.۷۰ ت
Jan 13, 2024
$0.041162
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲,۱۸۴.۱۹ ت
Jan 09, 2024
$0.042454
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲,۲۴۶.۵۰ ت
Jan 05, 2024
$0.043568
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲,۲۰۷.۴۵ ت
Jan 01, 2024
$0.043121
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲,۲۱۷.۰۶ ت
Dec 28, 2023
$0.043817