تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت YUSRA از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۲۰.۵۷ ت
Jun 25, 2024
$0.054200
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۲۱.۴۴ ت
Jun 21, 2024
$0.054200
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۷۸.۷۹ ت
Jun 17, 2024
$0.054165
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۳۶۰.۷۳ ت
Jun 13, 2024
$0.056985
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۳۹۷.۱۱ ت
Jun 09, 2024
$0.057489
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۶۲۶.۹۸ ت
Jun 05, 2024
$0.045003
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳,۹۰۶.۴۶ ت
Jun 01, 2024
$0.066336
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۲۹۵.۵۹ ت
May 28, 2024
$0.039767
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۴۲.۴۶ ت
May 24, 2024
$0.035083
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۷۷.۵۱ ت
May 20, 2024
$0.033293
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۶۲.۶۷ ت
May 16, 2024
$0.038515
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۴۲۰.۱۴ ت
May 12, 2024
$0.039793
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۷۳۸.۷۵ ت
May 08, 2024
$0.044522
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۶۱۱.۶۱ ت
May 04, 2024
$0.042325
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۸۳۰.۴۶ ت
Apr 30, 2024
$0.045987
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۹۳۰.۴۰ ت
Apr 26, 2024
$0.045990
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۳۸۲.۰۸ ت
Apr 22, 2024
$0.067133
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۴۷.۹۴ ت
Apr 18, 2024
$0.066306
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۱۶۷.۸۲ ت
Apr 14, 2024
$0.045551
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۶۶۱.۳۵ ت
Apr 10, 2024
$0.056384
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴,۳۰۳.۸۴ ت
Apr 06, 2024
$0.066326
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳,۹۱۱.۳۲ ت
Apr 02, 2024
$0.062027
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۵,۰۵۵.۵۲ ت
Mar 29, 2024
$0.081806
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۴۵.۵۱ ت
Mar 25, 2024
$0.072011
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۹۷۸.۹۱ ت
Mar 21, 2024
$0.081220
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۵,۴۸۹.۹۸ ت
Mar 17, 2024
$0.091834
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۶,۲۲۱.۳۳ ت
Mar 13, 2024
$0.104216
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶,۷۸۶.۵۸ ت
Mar 09, 2024
$0.113549
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۸,۴۲۱.۱۶ ت
Mar 05, 2024
$0.139609
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۸,۸۸۵.۰۵ ت
Mar 01, 2024
$0.150085
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۰۳۵.۵۴ ت
Feb 26, 2024
$0.174995
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۳۷۵.۱۸ ت
Feb 22, 2024
$0.182110
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۴۴۶.۴۹ ت
Feb 18, 2024
$0.186551
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۰۳۸.۹۸ ت
Feb 14, 2024
$0.182015
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۵۸۳.۴۲ ت
Feb 10, 2024
$0.192901
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۹,۷۳۹.۲۰ ت
Feb 06, 2024
$0.175986
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۱,۰۱۳.۵۲ ت
Feb 02, 2024
$0.189083
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۷۳۷.۹۹ ت
Jan 29, 2024
$0.188698
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۵۶۲.۶۸ ت
Jan 25, 2024
$0.190241
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۵۱۲.۴۷ ت
Jan 21, 2024
$0.195364
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۰,۳۴۷.۱۲ ت
Jan 17, 2024
$0.193766
۲۳ دی ۱۴۰۲
۹,۹۷۷.۸۷ ت
Jan 13, 2024
$0.190170
۱۹ دی ۱۴۰۲
۹,۳۳۶.۲۲ ت
Jan 09, 2024
$0.181467
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۰,۰۲۵.۸۴ ت
Jan 05, 2024
$0.194440
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱۱,۷۲۲.۳۸ ت
Jan 01, 2024
$0.228988
۰۷ دی ۱۴۰۲
۹,۶۳۱.۰۵ ت
Dec 28, 2023
$0.190344
۰۳ دی ۱۴۰۲
۹,۱۷۸.۸۱ ت
Dec 24, 2023
$0.182996
۲۹ آذر ۱۴۰۲
۹,۶۵۸.۵۶ ت
Dec 20, 2023
$0.192951
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
۱۵۷.۸۴ ت
Sep 12, 2022
$0.005095
۱۷ شهریور ۱۴۰۱
۱۵۴.۱۰ ت
Sep 08, 2022
$0.005095

افزودن تراکنش

YUSRA

YUSRA

  • YUSRA
  • IRT
  • USD