تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Yummi Universe از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000038
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000040
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000041
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000042
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000047
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000041
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000042
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۷ ت
Jun 29, 2024
$0.000033
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۸۰۵۵۵ ت
Jun 27, 2024
$0.000016
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000019
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۲ ت
Jun 23, 2024
$0.000020
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۳۲۱۳۷ ت
Jun 21, 2024
$0.000014
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۹۷۰۸۸۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000016
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۹۶۲۱۰۶ ت
Jun 17, 2024
$0.000016
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۰۳ ت
Jun 15, 2024
$0.000017
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱.۱۳ ت
Jun 13, 2024
$0.000019
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱.۲۱ ت
Jun 11, 2024
$0.000020
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱.۳۱ ت
Jun 09, 2024
$0.000022
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱.۶۰ ت
Jun 07, 2024
$0.000027
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۱۱ ت
Jun 05, 2024
$0.000019
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۳.۰۴ ت
Jun 03, 2024
$0.000051
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳.۳۰ ت
Jun 01, 2024
$0.000056
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۳.۶۳ ت
May 30, 2024
$0.000062
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳.۶۵ ت
May 28, 2024
$0.000063
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴.۱۷ ت
May 26, 2024
$0.000073
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴.۲۹ ت
May 24, 2024
$0.000073
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۶.۰۱ ت
May 22, 2024
$0.000105
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۲۳ ت
May 20, 2024
$0.000121
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۸۷ ت
May 18, 2024
$0.000135
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۹۹ ت
May 16, 2024
$0.000136
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۰۵ ت
May 14, 2024
$0.000136
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۰۹ ت
May 12, 2024
$0.000149
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۸۸ ت
May 10, 2024
$0.000145
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰.۰۴ ت
May 08, 2024
$0.000163
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۶۲ ت
May 06, 2024
$0.000158
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۸۸ ت
May 04, 2024
$0.000160
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۸۴ ت
May 02, 2024
$0.000159
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰.۴۴ ت
Apr 30, 2024
$0.000169
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰.۰۵ ت
Apr 28, 2024
$0.000163
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۱۴ ت
Apr 26, 2024
$0.000174
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۷۰ ت
Apr 24, 2024
$0.000180
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۱۴ ت
Apr 22, 2024
$0.000186
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۸۸ ت
Apr 20, 2024
$0.000178
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳.۱۵ ت
Apr 18, 2024
$0.000196
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۲.۲۸ ت
Apr 16, 2024
$0.000181
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳.۳۲ ت
Apr 14, 2024
$0.000191
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۴.۴۱ ت
Apr 12, 2024
$0.000220
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۴.۱۷ ت
Apr 10, 2024
$0.000218
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۵.۱۹ ت
Apr 08, 2024
$0.000237
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۴.۰۰ ت
Apr 06, 2024
$0.000215