تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Young Boys Fan Token از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۱۴۱.۸۲ ت
Jul 19, 2024
$0.261731
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۸۹۶.۶۵ ت
Jul 15, 2024
$0.237549
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۶۸۲.۹۴ ت
Jul 11, 2024
$0.232899
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۰۱۸.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.231304
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۰۹۳.۷۶ ت
Jul 03, 2024
$0.293472
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۵۲۱.۴۲ ت
Jun 29, 2024
$0.269691
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۲۲۲.۲۳ ت
Jun 25, 2024
$0.248465
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۸۲۲.۴۰ ت
Jun 21, 2024
$0.266209
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۸۰۰.۳۴ ت
Jun 17, 2024
$0.269233
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۷۷۸.۰۷ ت
Jun 13, 2024
$0.301450
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۲۵۹.۲۶ ت
Jun 09, 2024
$0.292077
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۰,۷۲۲.۸۸ ت
Jun 05, 2024
$0.355005
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۹,۸۰۴.۵۴ ت
Jun 01, 2024
$0.336303
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۱,۱۴۶.۴۱ ت
May 28, 2024
$0.366324
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۹,۳۵۳.۸۳ ت
May 24, 2024
$0.332440
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۸۷۹.۵۸ ت
May 20, 2024
$0.368368
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۵۸۸.۲۹ ت
May 16, 2024
$0.316410
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰,۳۸۵.۴۰ ت
May 12, 2024
$0.335187
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲,۴۶۹.۱۳ ت
May 08, 2024
$0.365271
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۷۶۷.۰۹ ت
May 04, 2024
$0.352772
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۰۵۹.۹۷ ت
Apr 30, 2024
$0.342165
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۳۹۵.۵۳ ت
Apr 26, 2024
$0.382873
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶,۵۰۱.۴۴ ت
Apr 22, 2024
$0.406000
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۴,۹۷۹.۲۷ ت
Apr 18, 2024
$0.372372
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۱,۹۸۳.۳۶ ت
Apr 14, 2024
$0.316107
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۹,۱۶۴.۰۰ ت
Apr 10, 2024
$0.449122
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۰,۸۱۸.۳۹ ت
Apr 06, 2024
$0.474943
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۸,۴۸۰.۵۲ ت
Apr 02, 2024
$0.451656
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۹,۹۵۲.۳۶ ت
Mar 29, 2024
$0.485007
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۰,۳۵۹.۰۹ ت
Mar 25, 2024
$0.491780
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۶,۷۸۲.۱۶ ت
Mar 21, 2024
$0.436895
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۴,۶۹۸.۹۹ ت
Mar 17, 2024
$0.413157
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۰,۸۳۷.۵۴ ت
Mar 13, 2024
$0.516576
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۸,۴۳۳.۸۶ ت
Mar 09, 2024
$0.475741
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۸,۸۳۰.۷۹ ت
Mar 05, 2024
$0.477968
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۸,۳۹۱.۰۲ ت
Mar 01, 2024
$0.479578
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۸,۱۵۲.۹۲ ت
Feb 26, 2024
$0.490918
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۸,۰۷۴.۸۴ ت
Feb 22, 2024
$0.492783
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۷,۱۴۶.۸۷ ت
Feb 18, 2024
$0.484782
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۶,۹۹۷.۰۱ ت
Feb 14, 2024
$0.489479
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۶,۳۷۳.۵۸ ت
Feb 10, 2024
$0.480703
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۲,۴۲۷.۹۹ ت
Feb 06, 2024
$0.405272
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۵,۲۸۴.۸۴ ت
Feb 02, 2024
$0.434097
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۳,۱۱۰.۹۲ ت
Jan 29, 2024
$0.406128
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۲,۶۴۱.۳۷ ت
Jan 25, 2024
$0.407787
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۳,۸۵۰.۷۶ ت
Jan 21, 2024
$0.443244
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۳,۸۹۴.۵۵ ت
Jan 17, 2024
$0.447463
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۲,۰۸۵.۷۵ ت
Jan 13, 2024
$0.420937
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۲,۳۱۷.۷۰ ت
Jan 09, 2024
$0.433787
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۲,۷۶۹.۸۰ ت
Jan 05, 2024
$0.441596

افزودن تراکنش

Young Boys Fan Token

YBO

  • YBO
  • IRT
  • USD