تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت یرن کلاسیک فایننس از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۲۶.۴۲ ت
Jul 15, 2024
$0.009003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۵.۹۰ ت
Jul 11, 2024
$0.017299
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۰.۰۸ ت
Jul 07, 2024
$0.016501
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۵.۶۹ ت
Jul 03, 2024
$0.016474
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۸.۹۴ ت
Jun 29, 2024
$0.016469
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹۹۱.۹۱ ت
Jun 25, 2024
$0.016190
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۷۲.۱۱ ت
Jun 21, 2024
$0.023085
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۵۴.۸۰ ت
Jun 17, 2024
$0.023085
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۶۱.۹۶ ت
Jun 13, 2024
$0.023094
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۳۵.۲۱ ت
Jun 09, 2024
$0.022595
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۱۹.۳۲ ت
Jun 05, 2024
$0.022601
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۳۱۷.۹۹ ت
Jun 01, 2024
$0.039362
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۱۱.۰۲ ت
May 28, 2024
$0.036569
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۲۹.۷۴ ت
May 24, 2024
$0.036582
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۲۰.۹۹ ت
May 20, 2024
$0.037393
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۴۵.۸۶ ت
May 16, 2024
$0.022909
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۸۷.۱۰ ت
May 12, 2024
$0.026095
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۸۷.۳۰ ت
May 08, 2024
$0.038809
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۹۵.۵۰ ت
May 04, 2024
$0.038823
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۱۵.۲۳ ت
Apr 30, 2024
$0.022993
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۹۷.۰۳ ت
Apr 26, 2024
$0.023495
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۶۵.۴۵ ت
Apr 22, 2024
$0.030110
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۰۲۶.۱۳ ت
Apr 18, 2024
$0.030204
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۰۲.۷۳ ت
Apr 14, 2024
$0.030236
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۵۳.۹۱ ت
Apr 10, 2024
$0.030090
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۷۰.۵۵ ت
Apr 06, 2024
$0.039615
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۱۴.۰۶ ت
Apr 02, 2024
$0.024010
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۴۸.۵۳ ت
Mar 29, 2024
$0.038003
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۳۱.۱۰ ت
Mar 25, 2024
$0.041000
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۴۵۳.۲۶ ت
Mar 21, 2024
$0.040019
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۸۵۲.۴۱ ت
Mar 17, 2024
$0.030986
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۸۸.۲۰ ت
Mar 13, 2024
$0.040006
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۹۶.۹۷ ت
Mar 09, 2024
$0.030066
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۳۱.۰۷ ت
Mar 05, 2024
$0.027040
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۹۹.۱۱ ت
Mar 01, 2024
$0.027012
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۶۳.۰۵ ت
Feb 26, 2024
$0.028999
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۱۰.۴۰ ت
Feb 22, 2024
$0.023000
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۶۷۲.۱۵ ت
Feb 18, 2024
$0.012003
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۷۱۷.۴۱ ت
Feb 14, 2024
$0.013007
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۸۷۸.۲۹ ت
Feb 10, 2024
$0.016008
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱,۸۷۹.۲۲ ت
Feb 06, 2024
$0.033957
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۷۵۷.۱۴ ت
Feb 02, 2024
$0.012998
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۱۹۴.۹۵ ت
Jan 29, 2024
$0.020998
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۱۰۹.۰۸ ت
Jan 25, 2024
$0.037986
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۸۸۲.۰۲ ت
Jan 21, 2024
$0.034975
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱,۴۹۴.۹۳ ت
Jan 17, 2024
$0.027995
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱,۷۳۱.۱۷ ت
Jan 13, 2024
$0.032994
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲,۱۱۱.۱۷ ت
Jan 09, 2024
$0.041034
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲,۰۱۲.۸۵ ت
Jan 05, 2024
$0.039037
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱,۳۸۲.۰۴ ت
Jan 01, 2024
$0.026997