تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت XTV از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

19.62%
$0.021848
۱,۲۷۱ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۸۶ تومان
معاملات روزانه $14,673
ارزش بازار $218,462
عرضه کل 9,999,013 XTV
ارزش بازار رقیق شده $218,462
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۹۲.۹۹ ت
Jul 13, 2024
$0.022203
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۹۲.۱۴ ت
Jul 13, 2024
$0.022101
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۳۶.۱۴ ت
Jul 12, 2024
$0.019420
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۸۷.۹۹ ت
Jul 12, 2024
$0.018496
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۱۶.۹۹ ت
Jul 12, 2024
$0.015601
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸۰۰.۱۷ ت
Jul 12, 2024
$0.013609
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۰۸.۷۲ ت
Jul 11, 2024
$0.015507
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۵۱.۷۱ ت
Jul 11, 2024
$0.016234
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۷.۷۰ ت
Jul 11, 2024
$0.017118
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۸.۷۰ ت
Jul 11, 2024
$0.017339
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۳.۵۱ ت
Jul 10, 2024
$0.017416
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۳.۲۳ ت
Jul 10, 2024
$0.017654
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۲.۳۳ ت
Jul 10, 2024
$0.018260
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۸۵.۶۲ ت
Jul 10, 2024
$0.018411
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۷.۴۱ ت
Jul 09, 2024
$0.018037
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۳.۳۲ ت
Jul 09, 2024
$0.017947
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۳.۶۵ ت
Jul 09, 2024
$0.017462
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۲۸.۲۷ ت
Jul 09, 2024
$0.015581
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۴.۵۶ ت
Jul 08, 2024
$0.016854
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۰۶.۰۹ ت
Jul 08, 2024
$0.015172
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۳۱.۰۰ ت
Jul 08, 2024
$0.015509
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۲۵.۹۴ ت
Jul 08, 2024
$0.015476
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۰.۶۴ ت
Jul 07, 2024
$0.016728
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۲۸.۲۹ ت
Jul 07, 2024
$0.013782
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۸۲.۰۸ ت
Jul 07, 2024
$0.014621
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۷۱.۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.014372
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۸۵.۲۲ ت
Jul 06, 2024
$0.014580
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۵۶.۰۷ ت
Jul 06, 2024
$0.014106
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶۴۳.۸۸ ت
Jul 06, 2024
$0.010749
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۳۵.۶۲ ت
Jul 06, 2024
$0.014003
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸۶۱.۰۳ ت
Jul 05, 2024
$0.014014
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸۳۰.۳۸ ت
Jul 05, 2024
$0.013406
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷۲۵.۲۷ ت
Jul 05, 2024
$0.011698
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸۵۶.۶۱ ت
Jul 05, 2024
$0.013840
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۵۸.۸۶ ت
Jul 04, 2024
$0.013930
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۷۳.۸۷ ت
Jul 04, 2024
$0.012532
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۸۵.۷۸ ت
Jul 04, 2024
$0.012715
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۹۹.۱۲ ت
Jul 04, 2024
$0.012942
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۱۴.۳۵ ت
Jul 03, 2024
$0.013232
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷۹۴.۳۵ ت
Jul 03, 2024
$0.012887
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۶۷.۴۹ ت
Jul 03, 2024
$0.014013
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹۲۹.۹۶ ت
Jul 03, 2024
$0.015083
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸۸۰.۲۱ ت
Jul 02, 2024
$0.014261
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸۶۶.۰۱ ت
Jul 02, 2024
$0.013993
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹۷۲.۶۰ ت
Jul 02, 2024
$0.015670
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹۸۵.۷۰ ت
Jul 02, 2024
$0.015884
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۱۹.۵۹ ت
Jul 01, 2024
$0.014846
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۴۲.۳۹ ت
Jul 01, 2024
$0.015214
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۵.۶۹ ت
Jul 01, 2024
$0.018037
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۶.۳۰ ت
Jul 01, 2024
$0.018009