تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت XQUOK از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۴۹۸۲۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000016
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۵۲۹۸۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000016
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۵۱۲۷۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000016
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۴۶۵۲۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000016
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۴۶۴۰۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000016
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۵۲۴۱۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000016
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۶۷۱۵۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000016
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۶۶۷۴۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000016
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۰۰۵۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000015
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۲۰۹۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000015
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۷۴۸۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000015
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۵۴۷۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000015
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۹۹۴۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000015
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۴۵۱۶۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000015
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۳۵۴۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000015
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۵۲۶۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000015
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000016
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000016
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۲ ت
Jul 06, 2024
$0.000016
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000016
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000016
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000016
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000016
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000017
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000018
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000018
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000018
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000018
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000018
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000018
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۹ ت
Jun 30, 2024
$0.000017
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۸ ت
Jun 30, 2024
$0.000017
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000017
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۵ ت
Jun 29, 2024
$0.000017
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000017
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000017
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۵ ت
Jun 27, 2024
$0.000017
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۵ ت
Jun 27, 2024
$0.000017
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۲ ت
Jun 26, 2024
$0.000016
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۱ ت
Jun 26, 2024
$0.000016
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۲ ت
Jun 25, 2024
$0.000016
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000016
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۳ ت
Jun 24, 2024
$0.000016
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۶ ت
Jun 24, 2024
$0.000017
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۶ ت
Jun 23, 2024
$0.000017
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۵ ت
Jun 23, 2024
$0.000017
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۵ ت
Jun 22, 2024
$0.000017
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۶ ت
Jun 22, 2024
$0.000017
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۶ ت
Jun 21, 2024
$0.000017
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۶ ت
Jun 21, 2024
$0.000017