تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت XGOLD COIN از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۴۰.۲۳ ت
Jul 22, 2024
$0.000700
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۴۹ ت
Jul 19, 2024
$0.000699
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۱۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000830
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۷۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000850
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۹۶ ت
Jul 10, 2024
$0.001000
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۰۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000990
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹۰.۰۵ ت
Jul 04, 2024
$0.001458
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۰.۳۵ ت
Jul 01, 2024
$0.001457
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۹۴ ت
Jun 28, 2024
$0.001038
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۷۴ ت
Jun 25, 2024
$0.001089
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۲۱ ت
Jun 22, 2024
$0.001149
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۴.۶۳ ت
Jun 19, 2024
$0.001429
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۹.۵۸ ت
Jun 16, 2024
$0.001868
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۰.۲۵ ت
Jun 13, 2024
$0.001869
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۷۳.۲۱ ت
Jun 10, 2024
$0.001239
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۲.۷۸ ت
Jun 07, 2024
$0.001409
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۷۸.۴۶ ت
Jun 04, 2024
$0.001329
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۹.۴۲ ت
Jun 01, 2024
$0.001348
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۱.۱۶ ت
May 29, 2024
$0.001218
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۰.۱۱ ت
May 26, 2024
$0.001399
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷۲.۳۷ ت
May 23, 2024
$0.001259
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶.۶۰ ت
May 20, 2024
$0.001289
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۹.۶۰ ت
May 17, 2024
$0.001360
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳.۲۹ ت
May 14, 2024
$0.000899
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵.۹۶ ت
May 11, 2024
$0.001239
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶.۱۵ ت
May 08, 2024
$0.001400
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳.۹۴ ت
May 05, 2024
$0.001210
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰.۹۵ ت
May 02, 2024
$0.001148
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹.۹۸ ت
Apr 29, 2024
$0.001149
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۵.۳۶ ت
Apr 26, 2024
$0.001339
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۵.۰۰ ت
Apr 23, 2024
$0.001300
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲.۵۰ ت
Apr 20, 2024
$0.001390
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶۶.۵۸ ت
Apr 17, 2024
$0.001000
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۷.۱۶ ت
Apr 14, 2024
$0.001972
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۸۹.۰۳ ت
Apr 11, 2024
$0.001369
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۶.۹۱ ت
Apr 08, 2024
$0.001829
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۷۹.۱۲ ت
Apr 05, 2024
$0.001220
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷۸.۲۲ ت
Apr 02, 2024
$0.001240
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۹۲.۴۵ ت
Mar 30, 2024
$0.001490
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۹۱.۷۰ ت
Mar 27, 2024
$0.001489
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۸۰.۶۴ ت
Mar 24, 2024
$0.001300
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۰.۵۳ ت
Mar 21, 2024
$0.001150
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۰.۵۸ ت
Mar 18, 2024
$0.001998
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۶.۱۲ ت
Mar 15, 2024
$0.002599
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۳.۶۸ ت
Mar 12, 2024
$0.000900
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۴.۵۰ ت
Mar 09, 2024
$0.000912
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۷.۶۱ ت
Mar 06, 2024
$0.000630
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۶.۷۷ ت
Mar 03, 2024
$0.000620
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵۱.۴۶ ت
Feb 29, 2024
$0.000880
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۳.۸۳ ت
Feb 26, 2024
$0.000589

افزودن تراکنش

XGOLD COIN

XGOLD

  • XGOLD
  • IRT
  • USD