تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت X-Ratio AI از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۳۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000278
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۳۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000278
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۳۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000278
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۴۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000278
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۴۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000278
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۵۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000278
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۵۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000278
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۶۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000278
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۶۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000278
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۷۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000278
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۸۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000278
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۹۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000278
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۶۲ ت
Jul 06, 2024
$0.000278
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۲۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000278
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۲۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000278
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۵۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000300
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۹۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000306
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۶۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000318
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۱۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000326
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۲۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000326
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۲۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000326
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۲۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000326
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۰۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000323
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۳۲ ت
Jun 30, 2024
$0.000326
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۱۸ ت
Jun 30, 2024
$0.000326
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۰۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000326
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۲۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000329
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۲۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000329
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۳۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000329
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۳۱ ت
Jun 27, 2024
$0.000329
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۰۹ ت
Jun 27, 2024
$0.000329
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۹۳ ت
Jun 26, 2024
$0.000329
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۸۹ ت
Jun 26, 2024
$0.000329
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۱۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000330
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۱۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000345
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۱۱ ت
Jun 24, 2024
$0.000345
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۹۰ ت
Jun 24, 2024
$0.000345
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۶۲ ت
Jun 23, 2024
$0.000345
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۴۷ ت
Jun 23, 2024
$0.000345
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۳۲ ت
Jun 22, 2024
$0.000359
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۳۲ ت
Jun 22, 2024
$0.000359
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۳۴ ت
Jun 21, 2024
$0.000359
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۳۵ ت
Jun 21, 2024
$0.000359
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۱.۴۴ ت
Jun 20, 2024
$0.000363
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۱.۴۳ ت
Jun 20, 2024
$0.000363
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۱.۸۲ ت
Jun 19, 2024
$0.000368
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۲.۲۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000375
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۲.۲۹ ت
Jun 18, 2024
$0.000375
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۲.۱۹ ت
Jun 18, 2024
$0.000375
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۲.۲۲ ت
Jun 17, 2024
$0.000375