تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Wrapped WAN از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۰۷.۵۰ ت
Jul 07, 2024
$0.196475
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۱۱۳.۵۱ ت
Jul 03, 2024
$0.196475
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۰۴۳.۱۹ ت
Jun 29, 2024
$0.196589
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۶۸۶.۴۹ ت
Jun 25, 2024
$0.190753
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۰۶.۹۰ ت
Jun 21, 2024
$0.200331
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۰۵۲.۱۳ ت
Jun 17, 2024
$0.222404
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۷۲۳.۷۱ ت
Jun 13, 2024
$0.232704
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۷۲۱.۴۷ ت
Jun 09, 2024
$0.232207
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۳۸۴.۳۶ ت
Jun 05, 2024
$0.246419
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۴۰۸.۰۹ ت
Jun 01, 2024
$0.261646
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۰۴۹.۵۰ ت
May 28, 2024
$0.260705
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۸۷۷.۹۵ ت
May 24, 2024
$0.238381
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۳۵۷.۰۷ ت
May 20, 2024
$0.241717
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۸۹۲.۷۰ ت
May 16, 2024
$0.253503
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۶۷۶.۰۴ ت
May 12, 2024
$0.241310
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۶۶۶.۲۳ ت
May 08, 2024
$0.270936
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۶۹۱.۳۵ ت
May 04, 2024
$0.270511
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۹۸۶.۵۵ ت
Apr 30, 2024
$0.259737
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۵۸۰.۹۲ ت
Apr 26, 2024
$0.291616
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹,۲۱۱.۹۷ ت
Apr 22, 2024
$0.294325
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۰۸۸.۷۹ ت
Apr 18, 2024
$0.254746
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۹۰۴.۲۶ ت
Apr 14, 2024
$0.257452
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۳,۷۸۶.۸۷ ت
Apr 10, 2024
$0.366315
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۲,۵۸۸.۵۱ ت
Apr 06, 2024
$0.348112
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۳,۶۲۳.۳۴ ت
Apr 02, 2024
$0.374628
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۵,۳۱۲.۸۹ ت
Mar 29, 2024
$0.409603
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۸,۸۲۰.۲۴ ت
Mar 25, 2024
$0.304865
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۶۵۵.۳۹ ت
Mar 21, 2024
$0.255385
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۳۶۵.۷۱ ت
Mar 17, 2024
$0.307216
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۰۷۲.۰۹ ت
Mar 13, 2024
$0.302735
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۴۹۳.۰۳ ت
Mar 09, 2024
$0.292684
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۵,۹۰۲.۴۸ ت
Mar 05, 2024
$0.263637
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۷۵۲.۳۰ ت
Mar 01, 2024
$0.249194
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۳,۴۲۲.۰۱ ت
Feb 26, 2024
$0.234047
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۶۲۸.۹۶ ت
Feb 22, 2024
$0.221669
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۲,۴۹۱.۰۹ ت
Feb 18, 2024
$0.223063
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۲,۷۶۴.۵۸ ت
Feb 14, 2024
$0.231433
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۲,۲۱۷.۶۸ ت
Feb 10, 2024
$0.222688
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۱,۸۰۸.۴۳ ت
Feb 06, 2024
$0.213377
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۲,۴۱۸.۷۴ ت
Feb 02, 2024
$0.213208
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۲,۰۷۱.۹۹ ت
Jan 29, 2024
$0.212141
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۱,۳۸۰.۶۲ ت
Jan 25, 2024
$0.204973
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۱,۶۵۴.۰۰ ت
Jan 21, 2024
$0.216579
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۲,۴۰۳.۸۸ ت
Jan 17, 2024
$0.232282
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۲,۱۸۷.۲۸ ت
Jan 13, 2024
$0.232280
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۱,۵۱۷.۲۲ ت
Jan 09, 2024
$0.223859
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۲,۴۳۵.۱۴ ت
Jan 05, 2024
$0.241166
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱۲,۸۴۲.۲۸ ت
Jan 01, 2024
$0.250865
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱۲,۹۹۴.۹۶ ت
Dec 28, 2023
$0.256827
۰۳ دی ۱۴۰۲
۱۲,۴۹۴.۵۱ ت
Dec 24, 2023
$0.249100