تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت WorldCoin WDC از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۷۵.۰۵ ت
Jul 15, 2024
$0.004701
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۴۶.۵۹ ت
Jul 01, 2024
$0.005591
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۰.۸۴ ت
Jun 17, 2024
$0.005296
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۱.۰۶ ت
Jun 03, 2024
$0.005596
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۷.۵۳ ت
May 20, 2024
$0.003999
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۰.۲۸ ت
May 06, 2024
$0.005101
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۸.۷۲ ت
Apr 22, 2024
$0.005802
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۸۳.۳۰ ت
Apr 08, 2024
$0.005999
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۱۹.۷۹ ت
Mar 25, 2024
$0.006800
۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۵۶.۹۳ ت
Mar 11, 2024
$0.006005
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۲۶.۸۷ ت
Feb 26, 2024
$0.005699
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
۳۳۵.۲۷ ت
Feb 12, 2024
$0.006101
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۰۹.۶۹ ت
Jan 29, 2024
$0.007199
۲۵ دی ۱۴۰۲
۴۱۵.۶۸ ت
Jan 15, 2024
$0.007795
۱۱ دی ۱۴۰۲
۴۸۶.۲۲ ت
Jan 01, 2024
$0.009498
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۴۲۲.۰۰ ت
Dec 18, 2023
$0.008294
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۴۸۵.۰۸ ت
Dec 04, 2023
$0.009599
۲۹ آبان ۱۴۰۲
۴۳۲.۰۲ ت
Nov 20, 2023
$0.008503
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۴۲۸.۹۲ ت
Nov 06, 2023
$0.008307
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۴۲۵.۸۷ ت
Oct 23, 2023
$0.008403
۱۷ مهر ۱۴۰۲
۵۱۷.۵۸ ت
Oct 09, 2023
$0.009806
۰۳ مهر ۱۴۰۲
۴۸۰.۹۲ ت
Sep 25, 2023
$0.009600
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۴۴۱.۰۴ ت
Sep 11, 2023
$0.008896
۰۶ شهریور ۱۴۰۲
۴۵۰.۵۶ ت
Aug 28, 2023
$0.009196
۲۳ مرداد ۱۴۰۲
۵۵۶.۶۳ ت
Aug 14, 2023
$0.011291
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۷۱۰.۷۷ ت
Jul 31, 2023
$0.014398
۲۶ تیر ۱۴۰۲
۱,۰۱۶.۱۰ ت
Jul 17, 2023
$0.020814
۱۲ تیر ۱۴۰۲
۱,۴۲۰.۶۴ ت
Jul 03, 2023
$0.028299
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۱,۴۰۱.۸۲ ت
Jun 19, 2023
$0.028794
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
۲,۲۰۹.۸۷ ت
Jun 05, 2023
$0.043311
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
۳,۱۶۵.۴۹ ت
May 22, 2023
$0.060716
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱,۱۰۱.۶۳ ت
May 08, 2023
$0.020628
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱,۶۹۲.۰۶ ت
Apr 24, 2023
$0.032699
۲۱ فروردین ۱۴۰۲
۱,۹۰۸.۴۳ ت
Apr 10, 2023
$0.037917
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۱,۷۴۹.۹۳ ت
Mar 27, 2023
$0.033126
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۶۸۶.۳۲ ت
Mar 13, 2023
$0.015313
۰۸ اسفند ۱۴۰۱
۶۶۷.۹۷ ت
Feb 27, 2023
$0.015501
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
۱,۱۷۶.۷۴ ت
Feb 13, 2023
$0.027105
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
۱,۰۰۴.۱۷ ت
Jan 30, 2023
$0.023002
۲۶ دی ۱۴۰۱
۲۹۴.۱۸ ت
Jan 16, 2023
$0.007302
۱۲ دی ۱۴۰۱
۲۴۴.۱۰ ت
Jan 02, 2023
$0.006298
۲۸ آذر ۱۴۰۱
۲۶۴.۰۹ ت
Dec 19, 2022
$0.006801
۱۴ آذر ۱۴۰۱
۲۰۰.۷۸ ت
Dec 05, 2022
$0.005600
۳۰ آبان ۱۴۰۱
۲۳۲.۰۸ ت
Nov 21, 2022
$0.006593
۱۶ آبان ۱۴۰۱
۲۰۴.۰۷ ت
Nov 07, 2022
$0.005800
۰۲ آبان ۱۴۰۱
۲۳۵.۹۷ ت
Oct 24, 2022
$0.007200
۱۸ مهر ۱۴۰۱
۲۵۳.۵۰ ت
Oct 10, 2022
$0.007801
۰۴ مهر ۱۴۰۱
۱۷۷.۴۲ ت
Sep 26, 2022
$0.005600
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
۲۳۵.۴۸ ت
Sep 12, 2022
$0.007602
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
۳۵۸.۱۴ ت
Aug 29, 2022
$0.011800

افزودن تراکنش

WorldCoin WDC

WDC

  • WDC
  • IRT
  • USD