تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت WoofOracle از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۵۱ ت
Jul 16, 2024
$0.00000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۵۸ ت
Jul 15, 2024
$0.00000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۶۱ ت
Jul 15, 2024
$0.00000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۵۹ ت
Jul 14, 2024
$0.00000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۵۴ ت
Jul 14, 2024
$0.00000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۳۱ ت
Jul 13, 2024
$0.00000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۳۸ ت
Jul 13, 2024
$0.00000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۷۶ ت
Jul 12, 2024
$0.00000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۷۶ ت
Jul 12, 2024
$0.00000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۷۲ ت
Jul 11, 2024
$0.00000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۷۴ ت
Jul 11, 2024
$0.00000002
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۸۱ ت
Jul 10, 2024
$0.00000002
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۷۹ ت
Jul 10, 2024
$0.00000002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۲۴ ت
Jul 09, 2024
$0.00000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۳۰ ت
Jul 09, 2024
$0.00000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۳۳ ت
Jul 08, 2024
$0.00000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۲۰۴ ت
Jul 08, 2024
$0.00000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۲۱۰ ت
Jul 07, 2024
$0.00000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۲۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.00000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۲۲۴ ت
Jul 06, 2024
$0.00000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۴۶ ت
Jul 06, 2024
$0.00000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۹۰ ت
Jul 05, 2024
$0.00000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۳۰۷ ت
Jul 05, 2024
$0.00000002
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۴۰۷ ت
Jul 04, 2024
$0.00000002
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۴۰۷ ت
Jul 04, 2024
$0.00000002
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۴۰۴ ت
Jul 03, 2024
$0.00000002
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۴۱۵ ت
Jul 03, 2024
$0.00000002
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۵۴۴ ت
Jul 02, 2024
$0.00000002
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۵۴۸ ت
Jul 02, 2024
$0.00000002
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۵۴۵ ت
Jul 01, 2024
$0.00000002
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۵۴۶ ت
Jul 01, 2024
$0.00000002
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۵۳۷ ت
Jun 30, 2024
$0.00000002
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۵۶۱ ت
Jun 30, 2024
$0.00000002
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۵۵۲ ت
Jun 29, 2024
$0.00000002
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۵۴۷ ت
Jun 29, 2024
$0.00000002
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۵۵۴ ت
Jun 28, 2024
$0.00000002
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۵۳۹ ت
Jun 28, 2024
$0.00000002
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۵۳۹ ت
Jun 27, 2024
$0.00000002
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۵۲۳ ت
Jun 27, 2024
$0.00000002
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۴۹۷ ت
Jun 26, 2024
$0.00000002
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۴۹۴ ت
Jun 26, 2024
$0.00000002
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۴۹۹ ت
Jun 25, 2024
$0.00000002
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۵۰۷ ت
Jun 25, 2024
$0.00000002
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۶۰۸ ت
Jun 24, 2024
$0.00000002
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۵۹۲ ت
Jun 24, 2024
$0.00000002
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۵۹۵ ت
Jun 23, 2024
$0.00000002
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۵۸۳ ت
Jun 23, 2024
$0.00000002
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۵۸۵ ت
Jun 22, 2024
$0.00000002
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۴۲۷ ت
Jun 22, 2024
$0.00000002
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۳۸۲ ت
Jun 21, 2024
$0.00000002