تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Wolf Works DAO از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۷۴.۴۷ ت
Jul 22, 2024
$0.003036
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۷۹.۷۲ ت
Jul 19, 2024
$0.003106
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۲.۱۲ ت
Jul 16, 2024
$0.003142
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸۶.۳۶ ت
Jul 13, 2024
$0.003187
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۷.۹۵ ت
Jul 10, 2024
$0.003187
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹۳.۶۳ ت
Jul 07, 2024
$0.003195
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹۷.۵۷ ت
Jul 04, 2024
$0.003199
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۹۸.۱۳ ت
Jul 01, 2024
$0.003196
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۹۹.۵۳ ت
Jun 28, 2024
$0.003240
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰۵.۹۳ ت
Jun 25, 2024
$0.003361
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰۲.۸۵ ت
Jun 22, 2024
$0.003418
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۹.۸۵ ت
Jun 19, 2024
$0.003543
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۱.۶۳ ت
Jun 16, 2024
$0.003609
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۶.۰۲ ت
Jun 13, 2024
$0.003663
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۷.۰۹ ت
Jun 10, 2024
$0.003676
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۹.۴۸ ت
Jun 07, 2024
$0.003736
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۰.۵۱ ت
Jun 04, 2024
$0.003736
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۱.۹۴ ت
Jun 01, 2024
$0.003768
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۰.۳۸ ت
May 29, 2024
$0.003774
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۶.۱۱ ت
May 26, 2024
$0.003776
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۷.۹۳ ت
May 23, 2024
$0.003966
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۸.۷۷ ت
May 20, 2024
$0.004020
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۷.۴۶ ت
May 17, 2024
$0.004057
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۴.۴۸ ت
May 14, 2024
$0.004127
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۷.۵۲ ت
May 11, 2024
$0.004202
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۸.۵۵ ت
May 08, 2024
$0.004203
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۸.۳۰ ت
May 05, 2024
$0.004227
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶۲.۸۰ ت
May 02, 2024
$0.004253
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۹.۴۶ ت
Apr 29, 2024
$0.004263
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۱.۶۲ ت
Apr 26, 2024
$0.004263
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۸.۸۹ ت
Apr 23, 2024
$0.004267
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۵.۳۸ ت
Apr 20, 2024
$0.004290
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۱.۵۲ ت
Apr 17, 2024
$0.004229
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۴.۶۱ ت
Apr 14, 2024
$0.004236
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۷۰.۹۴ ت
Apr 11, 2024
$0.004168
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۳.۰۷ ت
Apr 08, 2024
$0.000517
۲۲ مهر ۱۴۰۲
۲۶.۸۹ ت
Oct 14, 2023
$0.000517
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۲۷.۳۶ ت
Oct 11, 2023
$0.000517
۱۶ مهر ۱۴۰۲
۲۶.۷۰ ت
Oct 08, 2023
$0.000523
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۲۶.۵۶ ت
Oct 05, 2023
$0.000528
۱۰ مهر ۱۴۰۲
۱۴.۷۵ ت
Oct 02, 2023
$0.000297
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۲۹۷.۶۲ ت
Sep 29, 2023
$0.006007
۰۴ مهر ۱۴۰۲
۳۰۲.۷۳ ت
Sep 26, 2023
$0.006043
۰۱ مهر ۱۴۰۲
۳۰۲.۸۷ ت
Sep 23, 2023
$0.006045
۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۳۰۲.۹۱ ت
Sep 20, 2023
$0.006046
۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۹۳.۹۹ ت
Sep 17, 2023
$0.005868
۲۳ شهریور ۱۴۰۲
۲۹۵.۴۵ ت
Sep 14, 2023
$0.005897
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۲۹۴.۰۴ ت
Sep 11, 2023
$0.005931
۱۷ شهریور ۱۴۰۲
۲۹۵.۵۱ ت
Sep 08, 2023
$0.005959
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
۲۹۵.۲۴ ت
Sep 05, 2023
$0.005951

افزودن تراکنش

Wolf Works DAO

WWD

  • WWD
  • IRT
  • USD