تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Whirl از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۸,۶۴۹.۱۳ ت
Jul 23, 2024
$0.321287
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۹,۰۸۷.۸۶ ت
Jul 22, 2024
$0.329350
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۹,۲۷۳.۴۷ ت
Jul 22, 2024
$0.335418
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۴۳۹.۲۶ ت
Jul 21, 2024
$0.372701
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۱۵۰.۶۳ ت
Jul 21, 2024
$0.386165
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۹۸۵.۰۳ ت
Jul 20, 2024
$0.383178
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۸۶۸.۵۱ ت
Jul 20, 2024
$0.382467
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۲۰۱.۷۸ ت
Jul 19, 2024
$0.366302
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۴۴۷.۳۸ ت
Jul 19, 2024
$0.388010
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۶۵۳.۶۶ ت
Jul 18, 2024
$0.426592
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۴۲۵.۸۵ ت
Jul 18, 2024
$0.422059
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۴۵۸.۹۳ ت
Jul 17, 2024
$0.440085
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۳۴۲.۳۵ ت
Jul 17, 2024
$0.436726
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۵۱۴.۴۷ ت
Jul 16, 2024
$0.439745
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۳۸۳.۱۶ ت
Jul 16, 2024
$0.437957
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۶۰۹.۸۹ ت
Jul 15, 2024
$0.422081
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۶۱۲.۶۴ ت
Jul 15, 2024
$0.403634
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۷۲۰.۳۵ ت
Jul 14, 2024
$0.406205
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۱۴۲.۸۵ ت
Jul 14, 2024
$0.415518
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۸۱۶.۲۶ ت
Jul 13, 2024
$0.409950
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۹۸۹.۶۲ ت
Jul 13, 2024
$0.410324
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۰۳۴.۵۴ ت
Jul 12, 2024
$0.408597
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۰۷۶.۱۹ ت
Jul 12, 2024
$0.409480
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۸۷۰.۴۸ ت
Jul 11, 2024
$0.407193
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۱۸۳.۷۳ ت
Jul 11, 2024
$0.411806
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۷۴۸.۲۳ ت
Jul 10, 2024
$0.401896
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۵۷۱.۶۳ ت
Jul 10, 2024
$0.399763
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۷۵۶.۷۸ ت
Jul 09, 2024
$0.400988
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۴۹۲.۲۷ ت
Jul 09, 2024
$0.394334
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۹۳۳.۳۵ ت
Jul 08, 2024
$0.400766
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۱۴۶.۲۱ ت
Jul 08, 2024
$0.420301
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۸۶۶.۱۶ ت
Jul 07, 2024
$0.447035
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۸۱۲.۸۵ ت
Jul 07, 2024
$0.442416
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۹۷۴.۷۴ ت
Jul 06, 2024
$0.427997
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۲۵۴.۹۹ ت
Jul 06, 2024
$0.423212
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۸۴۶.۸۰ ت
Jul 05, 2024
$0.417308
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۰۴۵.۹۱ ت
Jul 05, 2024
$0.420821
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۸۱۱.۳۷ ت
Jul 04, 2024
$0.417994
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۲۸۹.۷۷ ت
Jul 04, 2024
$0.458163
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۹۴۲.۱۴ ت
Jul 03, 2024
$0.469569
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۰۸۶.۷۴ ت
Jul 03, 2024
$0.471773
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۹۸۴.۳۴ ت
Jul 02, 2024
$0.468346
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۰۱۴.۸۰ ت
Jul 02, 2024
$0.467573
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۷۹۰.۴۳ ت
Jul 01, 2024
$0.464804
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۱۷۳.۵۳ ت
Jul 01, 2024
$0.454518
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۱۲۱.۷۹ ت
Jun 30, 2024
$0.451770
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۹۴۱.۲۱ ت
Jun 30, 2024
$0.468213
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۲۸۴.۲۷ ت
Jun 29, 2024
$0.460352
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۰۲۱.۶۸ ت
Jun 29, 2024
$0.457418
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۹۸۲.۱۲ ت
Jun 28, 2024
$0.470852

افزودن تراکنش

Whirl

WHIRL

  • WHIRL
  • IRT
  • USD