تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Wenwifhat از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۵۲.۴۱ ت
Jul 22, 2024
$0.000904
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۵۴.۴۷ ت
Jul 22, 2024
$0.000948
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۷۶ ت
Jul 21, 2024
$0.001021
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۳۳ ت
Jul 21, 2024
$0.000947
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۳۹ ت
Jul 20, 2024
$0.001000
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۵۶ ت
Jul 20, 2024
$0.001024
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۰۹ ت
Jul 19, 2024
$0.001020
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۸۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000982
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۰۷ ت
Jul 18, 2024
$0.001022
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۵۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000977
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۱۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000936
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۵۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000940
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۲۷ ت
Jul 16, 2024
$0.001073
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۹۴ ت
Jul 16, 2024
$0.001034
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۵۴ ت
Jul 15, 2024
$0.001158
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۷۳ ت
Jul 15, 2024
$0.001123
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۶۹ ت
Jul 14, 2024
$0.001124
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۰۳ ت
Jul 14, 2024
$0.001153
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۹۱ ت
Jul 13, 2024
$0.001082
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۵۱ ت
Jul 13, 2024
$0.001120
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۵۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000944
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۸۲ ت
Jul 12, 2024
$0.001238
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۴۷ ت
Jul 11, 2024
$0.001287
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۲۲ ت
Jul 11, 2024
$0.001280
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۶.۲۸ ت
Jul 10, 2024
$0.001290
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۲۴ ت
Jul 10, 2024
$0.001309
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۷۴ ت
Jul 09, 2024
$0.001329
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۹۷ ت
Jul 09, 2024
$0.001493
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲۱.۰۱ ت
Jul 08, 2024
$0.002026
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱۳.۵۴ ت
Jul 08, 2024
$0.001897
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴.۶۲ ت
Jul 07, 2024
$0.001740
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶.۶۳ ت
Jul 07, 2024
$0.001924
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۴۱ ت
Jul 06, 2024
$0.001588
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۲۳ ت
Jul 06, 2024
$0.001361
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۶۳ ت
Jul 05, 2024
$0.001366
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۰.۰۰ ت
Jul 05, 2024
$0.001454
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۱۲ ت
Jul 04, 2024
$0.001248
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۴۳ ت
Jul 04, 2024
$0.001302
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۴۵ ت
Jul 03, 2024
$0.001321
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۷۹ ت
Jul 03, 2024
$0.001342
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۲۸ ت
Jul 02, 2024
$0.001248
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۰۵ ت
Jul 02, 2024
$0.001241
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۲۱ ت
Jul 01, 2024
$0.001149
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۹۵ ت
Jul 01, 2024
$0.001273
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۵۷ ت
Jun 30, 2024
$0.001214
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷۶.۶۴ ت
Jun 30, 2024
$0.001239
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۵۸ ت
Jun 29, 2024
$0.001165
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۶۳ ت
Jun 29, 2024
$0.001185
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۹۱ ت
Jun 28, 2024
$0.001168
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۲۹ ت
Jun 28, 2024
$0.001206

افزودن تراکنش

Wenwifhat

WHY

  • WHY
  • IRT
  • USD