تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Welsh Corgi از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

3.39%
$0.011697
۶۷۸ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۳۵ تومان
معاملات روزانه $39
ارزش بازار $11,697
عرضه کل 1,000,000 $CORGI
ارزش بازار رقیق شده $11,697
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۹۲.۸۹ ت
Jul 13, 2024
$0.011851
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۱۲.۲۶ ت
Jul 12, 2024
$0.012108
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۱۱.۹۶ ت
Jul 12, 2024
$0.012108
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۰۹.۸۴ ت
Jul 11, 2024
$0.012108
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۱۱.۰۵ ت
Jul 11, 2024
$0.012108
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۱۳.۵۷ ت
Jul 10, 2024
$0.012076
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۱۲.۰۵ ت
Jul 10, 2024
$0.012076
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷۲۳.۶۸ ت
Jul 09, 2024
$0.012214
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷۲۷.۶۵ ت
Jul 09, 2024
$0.012214
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷۳۵.۴۵ ت
Jul 08, 2024
$0.012315
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷۱۱.۰۱ ت
Jul 08, 2024
$0.011884
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۳۴.۹۶ ت
Jul 07, 2024
$0.012229
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۴۱.۱۶ ت
Jul 07, 2024
$0.012229
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷۴۲.۱۸ ت
Jul 06, 2024
$0.012229
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷۲۹.۷۷ ت
Jul 06, 2024
$0.012229
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷۵۷.۴۴ ت
Jul 05, 2024
$0.012229
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷۵۶.۹۰ ت
Jul 05, 2024
$0.012229
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۵۵.۱۶ ت
Jul 04, 2024
$0.012229
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۵۵.۱۰ ت
Jul 04, 2024
$0.012229
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷۹۲.۵۸ ت
Jul 03, 2024
$0.012859
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۲۴.۱۷ ت
Jul 03, 2024
$0.013367
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۶۸.۲۰ ت
Jul 02, 2024
$0.012413
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۸۶.۹۴ ت
Jul 02, 2024
$0.012681
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۶.۸۹ ت
Jul 01, 2024
$0.017224
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۰.۳۰ ت
Jul 01, 2024
$0.016944
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۳.۲۸ ت
Jun 30, 2024
$0.016438
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۶.۱۵ ت
Jun 30, 2024
$0.016924
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۹.۸۶ ت
Jun 29, 2024
$0.016924
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۳۲.۲۱ ت
Jun 29, 2024
$0.018482
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۲۰.۶۳ ت
Jun 28, 2024
$0.019841
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۰۲.۱۷ ت
Jun 28, 2024
$0.021148
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۴.۹۲ ت
Jun 27, 2024
$0.016317
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۹۳۸.۳۰ ت
Jun 27, 2024
$0.015402
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۹۲۴.۸۵ ت
Jun 26, 2024
$0.015302
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۷۷۶.۸۲ ت
Jun 26, 2024
$0.012878
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۵۸.۹۸ ت
Jun 25, 2024
$0.012456
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۲۹.۵۸ ت
Jun 25, 2024
$0.011908
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۷۵۷.۴۸ ت
Jun 24, 2024
$0.012399
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۷۷۲.۲۶ ت
Jun 24, 2024
$0.012770
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۷۸۰.۵۰ ت
Jun 23, 2024
$0.013080
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۷۷۷.۳۴ ت
Jun 23, 2024
$0.013123
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷۸۸.۱۲ ت
Jun 22, 2024
$0.013278
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷۹۴.۴۰ ت
Jun 22, 2024
$0.013385
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۷۸۹.۲۳ ت
Jun 21, 2024
$0.013281
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۸۳۷.۴۵ ت
Jun 21, 2024
$0.014090
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۸۰۶.۶۵ ت
Jun 20, 2024
$0.013655
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۸۱۲.۴۷ ت
Jun 20, 2024
$0.013757
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۵۰.۷۶ ت
Jun 19, 2024
$0.014375
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۴۰.۳۸ ت
Jun 19, 2024
$0.014190
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۸۲۹.۲۹ ت
Jun 18, 2024
$0.013981