تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت WaykiChain از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱۵.۸۸ ت
Jul 19, 2024
$0.003731
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳۱.۳۱ ت
Jul 13, 2024
$0.003956
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲۵.۵۴ ت
Jul 07, 2024
$0.003721
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶۶.۶۳ ت
Jul 01, 2024
$0.004301
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵۸.۶۳ ت
Jun 25, 2024
$0.004221
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۰.۳۱ ت
Jun 19, 2024
$0.004226
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۱.۶۵ ت
Jun 13, 2024
$0.004436
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۹۳.۳۱ ت
Jun 07, 2024
$0.004993
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۷.۶۲ ت
Jun 01, 2024
$0.005223
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۷.۲۷ ت
May 26, 2024
$0.005019
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۲.۹۸ ت
May 20, 2024
$0.005942
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۴.۶۷ ت
May 14, 2024
$0.005143
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۵.۴۱ ت
May 08, 2024
$0.005127
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳۶.۳۵ ت
May 02, 2024
$0.005444
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۵.۱۴ ت
Apr 26, 2024
$0.005730
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۵.۳۹ ت
Apr 20, 2024
$0.005943
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۴۰.۷۷ ت
Apr 14, 2024
$0.004900
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۹۴.۴۲ ت
Apr 08, 2024
$0.006173
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۳۹.۱۶ ت
Apr 02, 2024
$0.006964
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۲۸.۴۹ ت
Mar 27, 2024
$0.008586
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۲۸.۸۳ ت
Mar 21, 2024
$0.008626
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۸۵۶.۵۵ ت
Mar 15, 2024
$0.014260
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۳۳.۶۸ ت
Mar 09, 2024
$0.012275
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۵.۰۳ ت
Mar 03, 2024
$0.003627
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۷.۲۸ ت
Feb 26, 2024
$0.003614
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۱.۱۶ ت
Feb 20, 2024
$0.003216
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۸۴.۰۵ ت
Feb 14, 2024
$0.003337
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۸۷.۹۸ ت
Feb 08, 2024
$0.003389
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۰۰.۰۴ ت
Feb 02, 2024
$0.003434
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۸۷.۸۹ ت
Jan 27, 2024
$0.003392
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۹۶.۱۶ ت
Jan 21, 2024
$0.003645
۲۵ دی ۱۴۰۲
۲۱۵.۶۹ ت
Jan 15, 2024
$0.004045
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۰۹.۵۲ ت
Jan 09, 2024
$0.004072
۱۳ دی ۱۴۰۲
۲۰۸.۶۶ ت
Jan 03, 2024
$0.004081
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۱۵.۲۷ ت
Dec 28, 2023
$0.004254
۰۱ دی ۱۴۰۲
۲۰۳.۷۵ ت
Dec 22, 2023
$0.004071
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۲۰۹.۷۶ ت
Dec 16, 2023
$0.004130
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۲۰۸.۳۱ ت
Dec 10, 2023
$0.004124
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۱۹۹.۳۳ ت
Dec 04, 2023
$0.003944
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۱۹۹.۷۸ ت
Nov 28, 2023
$0.003932
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۲۱۰.۷۰ ت
Nov 22, 2023
$0.004124
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۲۰۷.۶۹ ت
Nov 16, 2023
$0.004057
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۲۱۴.۶۲ ت
Nov 10, 2023
$0.004160
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۲۱۱.۰۵ ت
Nov 04, 2023
$0.004068
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۲۱۳.۶۶ ت
Oct 29, 2023
$0.004091
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۱۸۸.۲۲ ت
Oct 23, 2023
$0.003714
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۲۱۰.۳۸ ت
Oct 17, 2023
$0.004148
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۲۰۰.۶۶ ت
Oct 11, 2023
$0.003794
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۲۰۱.۱۸ ت
Oct 05, 2023
$0.004000
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۱۸۸.۱۲ ت
Sep 29, 2023
$0.003797

افزودن تراکنش

WaykiChain

WICC

  • WICC
  • IRT
  • USD