تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Waves Ducks از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۹۲,۸۸۸.۴۸ ت
Jul 22, 2024
$5.09
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۵۶,۶۹۲.۹۶ ت
Jul 19, 2024
$4.43
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳,۵۲۰.۸۶ ت
Jul 16, 2024
$2.47
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳,۹۵۲.۶۳ ت
Jul 13, 2024
$2.46
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴۲,۶۱۸.۰۹ ت
Jul 10, 2024
$2.41
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳,۵۳۱.۷۱ ت
Jul 07, 2024
$2.36
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۷,۲۹۳.۶۸ ت
Jul 04, 2024
$2.70
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۹۴,۳۵۵.۴۵ ت
Jul 01, 2024
$3.13
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷۳,۲۲۲.۴۶ ت
Jun 28, 2024
$2.81
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶۷,۰۳۵.۲۸ ت
Jun 25, 2024
$2.72
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷۴,۱۴۶.۵۷ ت
Jun 22, 2024
$2.93
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۱,۶۷۲.۸۹ ت
Jun 19, 2024
$2.56
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۲,۶۳۹.۰۲ ت
Jun 16, 2024
$2.60
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۱,۶۷۸.۰۸ ت
Jun 13, 2024
$3.25
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۶,۰۰۳.۱۶ ت
Jun 10, 2024
$3.31
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۲,۲۱۵.۲۹ ت
Jun 07, 2024
$3.61
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۹,۷۵۸.۳۲ ت
Jun 04, 2024
$4.06
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۵,۱۷۰.۱۸ ت
Jun 01, 2024
$6.71
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۰,۲۰۹.۹۸ ت
May 29, 2024
$7.02
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۶,۷۹۲.۷۰ ت
May 26, 2024
$6.93
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۰,۰۵۳.۴۸ ت
May 23, 2024
$6.61
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۶,۳۷۶.۴۶ ت
May 20, 2024
$6.16
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۱,۹۱۳.۷۴ ت
May 17, 2024
$6.01
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۲,۷۹۶.۳۷ ت
May 14, 2024
$6.12
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۴,۴۳۹.۶۸ ت
May 11, 2024
$6.43
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۶,۴۵۶.۰۶ ت
May 08, 2024
$6.44
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۸,۴۵۷.۴۴ ت
May 05, 2024
$6.52
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۲,۵۸۹.۷۵ ت
May 02, 2024
$6.03
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۸,۰۷۲.۴۸ ت
Apr 29, 2024
$6.54
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۱,۶۳۲.۲۳ ت
Apr 26, 2024
$6.14
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸۳,۹۶۵.۷۹ ت
Apr 23, 2024
$7.40
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷۱,۹۴۲.۲۷ ت
Apr 20, 2024
$7.09
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۸۷,۵۵۲.۸۸ ت
Apr 17, 2024
$5.82
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۰۰,۶۱۱.۵۶ ت
Apr 14, 2024
$5.76
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵۲۰,۱۲۶.۸۷ ت
Apr 11, 2024
$8.00
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۲۶,۹۸۷.۱۴ ت
Apr 08, 2024
$8.24
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴۹۰,۸۲۷.۵۸ ت
Apr 05, 2024
$7.56
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۴۷,۴۷۵.۳۴ ت
Apr 02, 2024
$10.26
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۶۱,۰۱۰.۸۹ ت
Mar 30, 2024
$10.65
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۰۳,۶۰۲.۱۱ ت
Mar 27, 2024
$9.80
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۶۲۳,۷۲۹.۰۳ ت
Mar 24, 2024
$10.05
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۹۲,۶۸۳.۴۷ ت
Mar 21, 2024
$9.66
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۹۸,۳۱۶.۶۰ ت
Mar 18, 2024
$11.57
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۵۲,۴۱۶.۷۸ ت
Mar 15, 2024
$12.52
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۶۶۷,۵۶۳.۹۵ ت
Mar 12, 2024
$11.19
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۵۶,۴۳۶.۳۲ ت
Mar 09, 2024
$10.98
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۷۰۱,۶۶۲.۷۰ ت
Mar 06, 2024
$11.76
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۸۵,۹۰۰.۰۷ ت
Mar 03, 2024
$9.88
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵۱۲,۱۴۹.۱۵ ت
Feb 29, 2024
$8.76
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۰۷,۳۲۴.۴۴ ت
Feb 26, 2024
$7.10

افزودن تراکنش

Waves Ducks

EGG

  • EGG
  • IRT
  • USD