تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Wall Street Bets Solana از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

5.85%
$0.000019
۱ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۶۵ تومان
معاملات روزانه $3,112
ارزش بازار $135,341
عرضه کل 6,899,722,129 WSBS
ارزش بازار رقیق شده $135,341
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000019
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000020
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000020
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000022
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000022
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000024
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000024
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000024
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000024
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000026
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000028
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000028
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000027
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000029
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000041
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000039
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000039
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000040
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000042
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000043
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000047
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000047
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000050
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000050
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000049
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000051
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۷ ت
Jun 30, 2024
$0.000051
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000053
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000052
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000057
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۳ ت
Jun 28, 2024
$0.000055
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۸ ت
Jun 27, 2024
$0.000051
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۷ ت
Jun 27, 2024
$0.000048
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۳ ت
Jun 26, 2024
$0.000046
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۱ ت
Jun 26, 2024
$0.000046
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۵ ت
Jun 25, 2024
$0.000050
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۲ ت
Jun 25, 2024
$0.000059
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۹ ت
Jun 24, 2024
$0.000052
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۰ ت
Jun 24, 2024
$0.000053
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۰ ت
Jun 23, 2024
$0.000063
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۲ ت
Jun 23, 2024
$0.000064
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۳ ت
Jun 22, 2024
$0.000064
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000064
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۷ ت
Jun 21, 2024
$0.000065
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۲ ت
Jun 21, 2024
$0.000062
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳.۷۳ ت
Jun 20, 2024
$0.000063
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳.۸۵ ت
Jun 20, 2024
$0.000065
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳.۹۴ ت
Jun 19, 2024
$0.000066
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴.۳۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000073
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۴.۷۰ ت
Jun 18, 2024
$0.000079