تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Virtual Versions از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۸۸ ت
Jul 18, 2024
$0.001034
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۹۳ ت
Jul 17, 2024
$0.001101
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۵۰ ت
Jul 16, 2024
$0.001147
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۲۱ ت
Jul 15, 2024
$0.001132
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۷۳ ت
Jul 14, 2024
$0.001182
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۹۸ ت
Jul 13, 2024
$0.001111
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۹۸ ت
Jul 12, 2024
$0.001122
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۳۲ ت
Jul 11, 2024
$0.001367
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۱۴ ت
Jul 10, 2024
$0.001053
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۷۲ ت
Jul 09, 2024
$0.001019
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۰۰ ت
Jul 08, 2024
$0.001002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۳۷ ت
Jul 07, 2024
$0.001128
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۶۵ ت
Jul 06, 2024
$0.001217
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۸.۱۶ ت
Jul 05, 2024
$0.001586
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲۵.۲۵ ت
Jul 04, 2024
$0.002028
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴۲.۲۰ ت
Jul 03, 2024
$0.002306
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳.۷۱ ت
Jul 02, 2024
$0.002315
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۷.۰۸ ت
Jul 01, 2024
$0.002050
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶.۰۷ ت
Jun 30, 2024
$0.001877
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۱.۹۷ ت
Jun 29, 2024
$0.001991
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸.۳۲ ت
Jun 28, 2024
$0.002084
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳۳.۵۲ ت
Jun 27, 2024
$0.002191
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳۲.۹۶ ت
Jun 26, 2024
$0.002204
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۸.۰۳ ت
Jun 25, 2024
$0.001926
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲۷.۹۹ ت
Jun 24, 2024
$0.002116
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲۵.۳۱ ت
Jun 23, 2024
$0.002115
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸.۹۷ ت
Jun 22, 2024
$0.002173
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۹.۵۶ ت
Jun 21, 2024
$0.002179
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۴.۶۴ ت
Jun 20, 2024
$0.002110
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۵.۳۶ ت
Jun 19, 2024
$0.002116
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۶.۶۷ ت
Jun 18, 2024
$0.002484
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۹.۸۴ ت
Jun 17, 2024
$0.002723
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۱.۹۲ ت
Jun 16, 2024
$0.002590
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۰.۷۲ ت
Jun 15, 2024
$0.002546
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۰.۶۷ ت
Jun 14, 2024
$0.002712
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۵.۷۸ ت
Jun 13, 2024
$0.002980
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۰.۳۸ ت
Jun 12, 2024
$0.002881
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۲.۳۲ ت
Jun 11, 2024
$0.003073
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۵.۴۸ ت
Jun 10, 2024
$0.003310
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۱.۴۱ ت
Jun 09, 2024
$0.003408
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۷.۷۵ ت
Jun 08, 2024
$0.003514
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۶.۸۶ ت
Jun 07, 2024
$0.003862
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۳.۹۸ ت
Jun 06, 2024
$0.003819
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۹.۱۱ ت
Jun 05, 2024
$0.003924
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۵.۶۵ ت
Jun 04, 2024
$0.003824
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۵.۵۶ ت
Jun 03, 2024
$0.003813
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۱.۴۱ ت
Jun 02, 2024
$0.003804
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۴.۱۴ ت
Jun 01, 2024
$0.003806
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۳.۲۷ ت
May 31, 2024
$0.003931
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۴.۴۵ ت
May 30, 2024
$0.004004