تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ViZion Protocol از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۷۵.۹۶ ت
Jul 25, 2024
$0.001290
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۸۰.۲۸ ت
Jul 25, 2024
$0.001366
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۷۷.۳۸ ت
Jul 24, 2024
$0.001330
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۷۱.۸۰ ت
Jul 24, 2024
$0.001232
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۷۵.۰۷ ت
Jul 23, 2024
$0.001285
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۷۶.۴۲ ت
Jul 23, 2024
$0.001316
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶۷.۱۰ ت
Jul 22, 2024
$0.001157
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶۸.۴۶ ت
Jul 22, 2024
$0.001191
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۶۸ ت
Jul 21, 2024
$0.001124
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۳۳ ت
Jul 21, 2024
$0.001121
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۱۷ ت
Jul 20, 2024
$0.001188
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۰۱ ت
Jul 20, 2024
$0.001207
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۵۶ ت
Jul 19, 2024
$0.001167
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۳۸ ت
Jul 19, 2024
$0.001164
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۸۷ ت
Jul 18, 2024
$0.001191
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۵۶ ت
Jul 18, 2024
$0.001184
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۹۲ ت
Jul 17, 2024
$0.001208
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۹۵ ت
Jul 17, 2024
$0.001205
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۵۵ ت
Jul 16, 2024
$0.001181
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۴۴ ت
Jul 16, 2024
$0.001163
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۹۰ ت
Jul 15, 2024
$0.001164
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۵۹ ت
Jul 15, 2024
$0.001207
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۵۹ ت
Jul 14, 2024
$0.001191
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۴۸ ت
Jul 14, 2024
$0.001178
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$0.001176
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۸۲ ت
Jul 13, 2024
$0.001177
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۴۴ ت
Jul 12, 2024
$0.001146
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۱۷ ت
Jul 12, 2024
$0.001176
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۱۳ ت
Jul 11, 2024
$0.001264
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۳.۸۶ ت
Jul 11, 2024
$0.001257
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۸۹ ت
Jul 10, 2024
$0.001149
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۸۸ ت
Jul 10, 2024
$0.001439
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۰۸ ت
Jul 09, 2024
$0.001402
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۱۹ ت
Jul 09, 2024
$0.001379
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۰۸ ت
Jul 08, 2024
$0.001391
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۰۴ ت
Jul 08, 2024
$0.001287
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۷۳ ت
Jul 07, 2024
$0.001293
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۸۰ ت
Jul 07, 2024
$0.001300
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۶۱ ت
Jul 06, 2024
$0.001311
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۷۱ ت
Jul 06, 2024
$0.001268
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۶۳ ت
Jul 05, 2024
$0.001172
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۰۹ ت
Jul 05, 2024
$0.001197
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۰۵ ت
Jul 04, 2024
$0.001215
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۰۷ ت
Jul 04, 2024
$0.001313
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۷۰ ت
Jul 03, 2024
$0.001374
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹۲.۳۲ ت
Jul 03, 2024
$0.001497
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹۴.۲۴ ت
Jul 02, 2024
$0.001522
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹۷.۵۶ ت
Jul 02, 2024
$0.001572
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵.۱۷ ت
Jul 01, 2024
$0.001698
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۷.۳۵ ت
Jul 01, 2024
$0.001731

افزودن تراکنش

ViZion Protocol

VIZION

  • VIZION
  • IRT
  • USD