تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت VIRTUCLOUD از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۹۳.۹۶ ت
Jul 23, 2024
$0.003341
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۹۳.۶۶ ت
Jul 22, 2024
$0.003341
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۹۳.۱۰ ت
Jul 22, 2024
$0.003360
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰۰.۲۴ ت
Jul 21, 2024
$0.003481
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰۰.۷۸ ت
Jul 21, 2024
$0.003500
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰۰.۶۴ ت
Jul 20, 2024
$0.003497
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۲۳.۲۹ ت
Jul 20, 2024
$0.003905
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱۹.۲۴ ت
Jul 19, 2024
$0.003787
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳۳.۶۵ ت
Jul 19, 2024
$0.004038
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳۲.۸۶ ت
Jul 18, 2024
$0.004029
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳۴.۵۶ ت
Jul 18, 2024
$0.004053
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲۶.۷۳ ت
Jul 17, 2024
$0.003919
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱۲.۸۰ ت
Jul 17, 2024
$0.003667
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۲۸.۵۵ ت
Jul 16, 2024
$0.003939
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۲۹.۷۳ ت
Jul 16, 2024
$0.003963
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳۶.۳۹ ت
Jul 15, 2024
$0.004054
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳۷.۷۳ ت
Jul 15, 2024
$0.004063
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳۵.۸۹ ت
Jul 14, 2024
$0.004039
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳۹.۰۲ ت
Jul 14, 2024
$0.004113
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۳۰.۳۰ ت
Jul 13, 2024
$0.005685
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۳۰.۲۳ ت
Jul 13, 2024
$0.005648
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۵۱.۴۹ ت
Jul 12, 2024
$0.005975
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۴۷.۳۶ ت
Jul 12, 2024
$0.005907
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳۹.۸۲ ت
Jul 11, 2024
$0.005796
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳۸.۳۱ ت
Jul 11, 2024
$0.005758
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۳۰.۴۲ ت
Jul 10, 2024
$0.005591
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۱۹.۸۵ ت
Jul 10, 2024
$0.005424
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۰۰.۴۳ ت
Jul 09, 2024
$0.005070
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۹۰.۲۸ ت
Jul 09, 2024
$0.004872
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۹۰.۹۸ ت
Jul 08, 2024
$0.004872
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۰۵.۸۷ ت
Jul 08, 2024
$0.005112
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۲۴.۷۲ ت
Jul 07, 2024
$0.005403
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۴۴.۷۲ ت
Jul 07, 2024
$0.005687
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۳۷.۶۲ ت
Jul 06, 2024
$0.005563
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۰۶.۹۴ ت
Jul 06, 2024
$0.005143
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰۳.۲۰ ت
Jul 05, 2024
$0.004895
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۵۷.۹۶ ت
Jul 05, 2024
$0.005784
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۳۸.۱۱ ت
Jul 04, 2024
$0.005474
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۹۶.۶۹ ت
Jul 04, 2024
$0.006424
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۱۲.۱۵ ت
Jul 03, 2024
$0.006686
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۲۶.۳۶ ت
Jul 03, 2024
$0.006915
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۳۱.۶۲ ت
Jul 02, 2024
$0.006974
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۳۰.۰۳ ت
Jul 02, 2024
$0.006930
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۲۸.۸۰ ت
Jul 01, 2024
$0.006922
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۱۴.۸۸ ت
Jul 01, 2024
$0.006693
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۰۵.۵۴ ت
Jun 30, 2024
$0.006515
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۰۲.۷۰ ت
Jun 30, 2024
$0.006515
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۰۰.۲۸ ت
Jun 29, 2024
$0.006515
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۰۳.۹۶ ت
Jun 29, 2024
$0.006594
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۹۸.۵۷ ت
Jun 28, 2024
$0.006478

افزودن تراکنش

VIRTUCLOUD

VIRTU

  • VIRTU
  • IRT
  • USD