تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Vibe AI از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۹ ت
Jul 18, 2024
$0.000043
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۲ ت
Jul 17, 2024
$0.000043
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۲ ت
Jul 17, 2024
$0.000043
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000047
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000052
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000060
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۰۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000087
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000084
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000082
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000081
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000080
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۰۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000086
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۱۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000086
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000092
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۳۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000091
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۵۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000094
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000095
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000105
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000105
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000106
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000104
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000105
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۵۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000108
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000099
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000097
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000100
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000108
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000099
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000102
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000100
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۵۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000106
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000116
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000130
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000118
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۳۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000150
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۲۳ ت
Jun 30, 2024
$0.000164
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۸.۷۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000140
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000143
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۲ ت
Jun 29, 2024
$0.000173
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۹۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000194
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000196
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۸۱ ت
Jun 27, 2024
$0.000191
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۹ ت
Jun 27, 2024
$0.000188
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۷۰ ت
Jun 26, 2024
$0.000210
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۲۲ ت
Jun 26, 2024
$0.000318
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۸۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000358
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۵۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000449
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۰۳ ت
Jun 24, 2024
$0.000540
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۱۱ ت
Jun 24, 2024
$0.000613
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۵۳ ت
Jun 23, 2024
$0.000612