تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

ماشین حساب سودآوری ماینینگ در ویا کوین

asic Innosilicon A9++ ZMaster
انتخاب دستگاه
 • Innosilicon A10 Pro 500Mh Innosilicon A10 Pro 500Mh ( GPU )
 • Innosilicon A9++ ZMaster Innosilicon A9++ ZMaster ( ASIC )
 • Aladdin L2 30T Aladdin L2 30T ( ASIC )
 • Aladdin T1 32T Aladdin T1 32T ( ASIC )
 • AMDRadeon R9 380 4GB AMDRadeon R9 380 4GB ( GPU )
 • AMDRadeon R9 Fury AMDRadeon R9 Fury ( GPU )
 • AMDRadeon RX 470 4GB AMDRadeon RX 470 4GB ( GPU )
 • AMDRadeon RX 480 8GB AMDRadeon RX 480 8GB ( GPU )
 • AMDRadeon RX 5500 XT 8GB (*) AMDRadeon RX 5500 XT 8GB (*) ( GPU )
 • AMDRadeon RX 5600 XT AMDRadeon RX 5600 XT ( GPU )
 • AMDRadeon RX 570 4GB AMDRadeon RX 570 4GB ( GPU )
 • AMDRadeon RX 5700 AMDRadeon RX 5700 ( GPU )
 • AMDRadeon RX 5700 XT AMDRadeon RX 5700 XT ( GPU )
 • AMDRadeon RX 580 8GB AMDRadeon RX 580 8GB ( GPU )
 • AMDRadeon RX 6600 (*) AMDRadeon RX 6600 (*) ( GPU )
 • AMDRadeon RX 6600 XT AMDRadeon RX 6600 XT ( GPU )
 • AMDRadeon RX 6700 XT AMDRadeon RX 6700 XT ( GPU )
 • AMDRadeon RX 6800 AMDRadeon RX 6800 ( GPU )
 • AMDRadeon RX 6800 XT AMDRadeon RX 6800 XT ( GPU )
 • AMDRadeon RX 6900 XT (*) AMDRadeon RX 6900 XT (*) ( GPU )
 • AMDRadeon RX Vega 56 AMDRadeon RX Vega 56 ( GPU )
 • AMDRadeon RX Vega 64 AMDRadeon RX Vega 64 ( GPU )
 • AMDRadeon VII AMDRadeon VII ( GPU )
 • Baikal BK-G28 Baikal BK-G28 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer D5 Bitmain Antminer D5 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer D7 Bitmain Antminer D7 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer DR5 (35Th) Bitmain Antminer DR5 (35Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer E9 Bitmain Antminer E9 ( GPU )
 • Bitmain Antminer K5 Bitmain Antminer K5 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer L3+ Bitmain Antminer L3+ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer L3++ Bitmain Antminer L3++ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer L7 9160Mh Bitmain Antminer L7 9160Mh ( ASIC )
 • Bitmain Antminer L7 9500Mh Bitmain Antminer L7 9500Mh ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S11 Bitmain Antminer S11 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S15 Bitmain Antminer S15 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S15 (eco mode) Bitmain Antminer S15 (eco mode) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 53Th Bitmain Antminer S17 53Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 56Th Bitmain Antminer S17 56Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 59Th Bitmain Antminer S17 59Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 Pro 50Th Bitmain Antminer S17 Pro 50Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 Pro 53Th Bitmain Antminer S17 Pro 53Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 Pro 56Th Bitmain Antminer S17 Pro 56Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 Pro 59Th Bitmain Antminer S17 Pro 59Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17+ 67Th Bitmain Antminer S17+ 67Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17+ 70Th Bitmain Antminer S17+ 70Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17+ 73Th Bitmain Antminer S17+ 73Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17+ 76Th Bitmain Antminer S17+ 76Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17e 60T Bitmain Antminer S17e 60T ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17e 64T Bitmain Antminer S17e 64T ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S19 95Th Bitmain Antminer S19 95Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S19 Pro Bitmain Antminer S19 Pro ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S19 XP Bitmain Antminer S19 XP ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S19J 110Th Bitmain Antminer S19J 110Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S19J 90Th Bitmain Antminer S19J 90Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S19J Pro 100Th Bitmain Antminer S19J Pro 100Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S19J Pro 104Th Bitmain Antminer S19J Pro 104Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S19J Pro 96Th Bitmain Antminer S19J Pro 96Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9 SE 16Th Bitmain Antminer S9 SE 16Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9 SE 17Th Bitmain Antminer S9 SE 17Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9j 14.5T Bitmain Antminer S9j 14.5T ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9k Bitmain Antminer S9k ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T15 Bitmain Antminer T15 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T15 (eco mode) Bitmain Antminer T15 (eco mode) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T17 40Th Bitmain Antminer T17 40Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T17 42Th Bitmain Antminer T17 42Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T17+ 55Th Bitmain Antminer T17+ 55Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T17+ 58Th Bitmain Antminer T17+ 58Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T17+ 64Th Bitmain Antminer T17+ 64Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T17e Bitmain Antminer T17e ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T19 Bitmain Antminer T19 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer Z11 Bitmain Antminer Z11 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer Z11E Bitmain Antminer Z11E ( ASIC )
 • Bitmain Antminer Z11J Bitmain Antminer Z11J ( ASIC )
 • Bitmain Antminer Z15 Bitmain Antminer Z15 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer Z9 Bitmain Antminer Z9 ( ASIC )
 • BlackMiner F1+ BlackMiner F1+ ( ASIC )
 • BlackMiner F1-Ultra BlackMiner F1-Ultra ( ASIC )
 • Canaan Avalon 1047 Canaan Avalon 1047 ( ASIC )
 • Canaan Avalon 1066 Canaan Avalon 1066 ( ASIC )
 • Canaan Avalon 1126 Canaan Avalon 1126 ( ASIC )
 • Canaan Avalon 1146 Canaan Avalon 1146 ( ASIC )
 • Canaan Avalon 1166 Canaan Avalon 1166 ( ASIC )
 • Canaan Avalon 1166 PRO 72Th Canaan Avalon 1166 PRO 72Th ( ASIC )
 • Canaan Avalon 1166 PRO 78Th Canaan Avalon 1166 PRO 78Th ( ASIC )
 • Canaan Avalon 1246 81T Canaan Avalon 1246 81T ( ASIC )
 • Canaan Avalon 1246 85T Canaan Avalon 1246 85T ( ASIC )
 • Canaan Avalon 852 Canaan Avalon 852 ( ASIC )
 • Canaan Avalon 911 Canaan Avalon 911 ( ASIC )
 • Cheetah Miner F1-24T Cheetah Miner F1-24T ( ASIC )
 • Cheetah Miner F3-30T Cheetah Miner F3-30T ( ASIC )
 • Cheetah Miner F5i-60T Cheetah Miner F5i-60T ( ASIC )
 • Cheetah Miner F5M 53T Cheetah Miner F5M 53T ( ASIC )
 • Dayun Zig Z1 Dayun Zig Z1 ( ASIC )
 • Dayun Zig Z1 Pro Dayun Zig Z1 Pro ( ASIC )
 • Dayun Zig Z1+ Dayun Zig Z1+ ( ASIC )
 • Ebang EBIT E10 Ebang EBIT E10 ( ASIC )
 • Ebang EBIT E10.1 Ebang EBIT E10.1 ( ASIC )
 • Ebang EBIT E10.2 Ebang EBIT E10.2 ( ASIC )
 • Ebang EBIT E10.3 Ebang EBIT E10.3 ( ASIC )
 • Ebang EBIT E11++ Ebang EBIT E11++ ( ASIC )
 • Ebang EBIT E12 Ebang EBIT E12 ( ASIC )
 • Ebang EBIT E12+ Ebang EBIT E12+ ( ASIC )
 • Ebang EBIT E9.3 Ebang EBIT E9.3 ( ASIC )
 • Ebang EBIT E9.5 Ebang EBIT E9.5 ( ASIC )
 • Ebang EBIT E9i+ Ebang EBIT E9i+ ( ASIC )
 • FusionSilicon X1 FusionSilicon X1 ( ASIC )
 • FusionSilicon X7 FusionSilicon X7 ( ASIC )
 • FusionSilicon X7+ FusionSilicon X7+ ( ASIC )
 • Goldshell CK5 Goldshell CK5 ( ASIC )
 • Goldshell CK6 Goldshell CK6 ( ASIC )
 • Goldshell HS5 Goldshell HS5 ( ASIC )
 • Goldshell LB1 Goldshell LB1 ( ASIC )
 • Goldshell LT5 Goldshell LT5 ( ASIC )
 • Goldshell LT5-Pro Goldshell LT5-Pro ( ASIC )
 • Goldshell LT6 Goldshell LT6 ( ASIC )
 • Goldshell Mini-DOGE Goldshell Mini-DOGE ( ASIC )
 • Goldshell ST BOX Goldshell ST BOX ( ASIC )
 • iBeLink BM-N1 iBeLink BM-N1 ( ASIC )
 • Innosilicon A10 Pro+ 7GB Innosilicon A10 Pro+ 7GB ( GPU )
 • Innosilicon A6+ LTC Master Innosilicon A6+ LTC Master ( ASIC )
 • Innosilicon A9 ZMaster Innosilicon A9 ZMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A9+ ZMaster Innosilicon A9+ ZMaster ( ASIC )
 • Innosilicon T2 Turbo+ 32T Innosilicon T2 Turbo+ 32T ( ASIC )
 • Innosilicon T2T-26T Innosilicon T2T-26T ( ASIC )
 • Innosilicon T2T-30T Innosilicon T2T-30T ( ASIC )
 • Innosilicon T2T-37T Innosilicon T2T-37T ( ASIC )
 • Innosilicon T3 40T Innosilicon T3 40T ( ASIC )
 • Innosilicon T3 43T Innosilicon T3 43T ( ASIC )
 • Innosilicon T3 50T Innosilicon T3 50T ( ASIC )
 • Innosilicon T3+ 57T Innosilicon T3+ 57T ( ASIC )
 • Innosilicon T3+ 67T Innosilicon T3+ 67T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer D1 MicroBT Whatsminer D1 ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M10 MicroBT Whatsminer M10 ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M10S MicroBT Whatsminer M10S ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M20 45T MicroBT Whatsminer M20 45T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M20S 65T MicroBT Whatsminer M20S 65T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M20S 68T MicroBT Whatsminer M20S 68T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M21 MicroBT Whatsminer M21 ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M21S 56T MicroBT Whatsminer M21S 56T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M21S 58T MicroBT Whatsminer M21S 58T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M30s MicroBT Whatsminer M30s ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M30S+ 100T MicroBT Whatsminer M30S+ 100T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M30S++ 108T MicroBT Whatsminer M30S++ 108T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M30S++ 110T MicroBT Whatsminer M30S++ 110T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M31S 70T MicroBT Whatsminer M31S 70T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M31S+ 68T MicroBT Whatsminer M31S+ 68T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M31S+ 76T MicroBT Whatsminer M31S+ 76T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M31S+ 82T MicroBT Whatsminer M31S+ 82T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M32 68T MicroBT Whatsminer M32 68T ( ASIC )
 • NVIDIA GeForce GTX 1070 NVIDIA GeForce GTX 1070 ( GPU )
 • NVIDIAGeForce GTX 1050 Ti NVIDIAGeForce GTX 1050 Ti ( GPU )
 • NVIDIAGeForce GTX 1060 6GB NVIDIAGeForce GTX 1060 6GB ( GPU )
 • NVIDIAGeForce GTX 1070 Ti NVIDIAGeForce GTX 1070 Ti ( GPU )
 • NVIDIAGeForce GTX 1080 NVIDIAGeForce GTX 1080 ( GPU )
 • NVIDIAGeForce GTX 1080 Ti NVIDIAGeForce GTX 1080 Ti ( GPU )
 • NVIDIAGeForce GTX 1660 NVIDIAGeForce GTX 1660 ( GPU )
 • NVIDIAGeForce GTX 1660 Super NVIDIAGeForce GTX 1660 Super ( GPU )
 • NVIDIAGeForce GTX 1660 Ti NVIDIAGeForce GTX 1660 Ti ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 2060 NVIDIAGeForce RTX 2060 ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 2060 Super (*) NVIDIAGeForce RTX 2060 Super (*) ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 2070 NVIDIAGeForce RTX 2070 ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 2070 Super (*) NVIDIAGeForce RTX 2070 Super (*) ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 2080 NVIDIAGeForce RTX 2080 ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 2080 Super (*) NVIDIAGeForce RTX 2080 Super (*) ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 2080 Ti NVIDIAGeForce RTX 2080 Ti ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3050 (*) NVIDIAGeForce RTX 3050 (*) ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3060 NVIDIAGeForce RTX 3060 ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3060 Full Unlock NVIDIAGeForce RTX 3060 Full Unlock ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3060 LHR NVIDIAGeForce RTX 3060 LHR ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3060 Ti NVIDIAGeForce RTX 3060 Ti ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3060 Ti LHR NVIDIAGeForce RTX 3060 Ti LHR ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3070 NVIDIAGeForce RTX 3070 ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3070 LHR NVIDIAGeForce RTX 3070 LHR ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3070 Ti NVIDIAGeForce RTX 3070 Ti ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3080 NVIDIAGeForce RTX 3080 ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3080 LHR NVIDIAGeForce RTX 3080 LHR ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3080 Ti NVIDIAGeForce RTX 3080 Ti ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3090 NVIDIAGeForce RTX 3090 ( GPU )
 • NVIDIARTX A2000 6GB (*) NVIDIARTX A2000 6GB (*) ( GPU )
 • NVIDIARTX A4000 (*) NVIDIARTX A4000 (*) ( GPU )
 • NVIDIARTX A4500 (*) NVIDIARTX A4500 (*) ( GPU )
 • NVIDIARTX A5000 (*) NVIDIARTX A5000 (*) ( GPU )
 • Obelisk SC1 Obelisk SC1 ( ASIC )
 • Obelisk SC1 Dual Obelisk SC1 Dual ( ASIC )
 • Obelisk SC1 Immersion Obelisk SC1 Immersion ( ASIC )
 • Obelisk SC1 Slim Obelisk SC1 Slim ( ASIC )
 • Spondoolies SPx36 Spondoolies SPx36 ( ASIC )
 • StrongU STU-U1 StrongU STU-U1 ( ASIC )
 • StrongU STU-U1+ StrongU STU-U1+ ( ASIC )
 • StrongU STU-U1++ StrongU STU-U1++ ( ASIC )
 • StrongU STU-U6 StrongU STU-U6 ( ASIC )
 • StrongU STU-U8 StrongU STU-U8 ( ASIC )
 • Todek Toddminer C1 Todek Toddminer C1 ( ASIC )
 • Todek Toddminer C1 Pro Todek Toddminer C1 Pro ( ASIC )
W
تومان
%

سود خالص ماهانه

$0
0 تومان

محاسبات ماهانه :

 • هزینه برق مصرفی

  0
 • کارمزد استخر

  0
 • درامد اصلی

  0
 • درامد به تومان

  0
 • درامد به دلار

  0
دلار با نرخ 61,239 تومان محاسبه شده است

قیمت فعلی VIA

$0
0 تومان
 • الگوریتم :

  Scrypt
 • سختی شبکه :

  749,432.21
 • نرخ هش کل شبکه :

  134116119155019
 • حجم بازار :

  $0
 • زمان بلاک :

  24.0 ثانیه
 • پاداش بلاک :

  0.0012207 واحد
 • درامد روزانه شبکه :

  0
 • درامد ماهانه شبکه :

  0
 • درامد سالانه شبکه :

  0
 • درامد روزانه کل ارزها :

  0 $
 • درامد ماهانه کل ارزها :

  0 $
 • درامد سالانه کل ارزها :

  0 $